Skip to content

Garantie

Alle SKIL gereedschappen worden nauwgezet gecontroleerd, uitvoerig getest en onderworpen aan de strikte kwaliteitscontroleprocedures van SKIL. Daarom biedt SKIL een garantie op zowel zijn elektrische gereedschap als zijn meetgereedschap. Deze garantie vormt geen beperking op de garantierechten van de koper die voortvloeien uit een verkoopovereenkomst met de verkoper of toepasselijke wettelijke rechten.

Voor SKIL gereedschap geven wij garantie volgens de volgende bepalingen:

1. Wij verlenen garantie volgens de hiernavolgende punten 2 t/m 8 door het kosteloos verhelpen van defecten aan het gereedschap, die aantoonbaar binnen de garantietijd op een materiaal- of productiefout berusten.

2a. Wij bieden u een garantieperiode zonder registratieplicht.

2b. Garantievoorwaarden voor SKIL gereedschap aangekocht na 1 februari 2019:

 • De garantietermijn is 3 jaar, of 1 jaar in het geval van professioneel of soortgelijk gebruik.
 • Voor "BRUSHLESS MOTOR" koolborstelloze accugereedschappen is de garantietermijn 5 jaar, of 1 jaar in het geval van professioneel of soortgelijk gebruik.
 • Voor accu's is de garantietermijn 6 maanden.
 • Voor "ACTIVCELL" accu's is de garantietermijn 2 jaar, of 6 maanden in het geval van professioneel of soortgelijk gebruik.
 • Voor "KEEP COOL" accu's is de garantietermijn 3 jaar, of 6 maanden in het geval van professioneel of soortgelijk gebruik.

De garantietermijn begint op de datum van aankoop door de eerste koper, zoals bevestigd door de datum op het originele aankoopbewijs.

2c. Garantievoorwaarden voor SKIL gereedschap aangekocht vóór 1 februari 2019:

 • De garantietermijn is 2 jaar, of 1 jaar in het geval van professioneel of soortgelijk gebruik.
 • Voor accu's is de garantietermijn 6 maanden.

De garantietermijn begint op de datum van aankoop door de eerste koper, zoals bevestigd door de datum op het originele aankoopbewijs. 

3. Van de garantie uitgesloten zijn:

 • Delen die aan slijtage door normaal gebruik of natuurlijke slijtage onderhevig zijn, alsmede defecten aan het gereedschap die terug te voeren zijn op slijtage door normaal gebruik of natuurlijke slijtage.
 • Defecten aan het gereedschap die veroorzaakt zijn door het niet naleven van de gebruiksvoorschriften, verkeerd gebruik, abnormale omgevings- en/of gebruiksomstandigheden, overbelasting of gebrekkig onderhoud.
 • Defecten aan het gereedschap die veroorzaakt zijn door het gebruik van niet-originele SKIL accessoires of onderdelen.
 • Gereedschap waaraan veranderingen of uitbreidingen aangebracht zijn.
 • Geringe afwijkingen van de gewenste kwaliteit, waardoor de waarde en de bruikbaarheid van het gereedschap niet substantieel verandert.

4. Wij verhelpen het door ons als garantieplichtig erkend defect door het defecte gereedschap gratis te repareren of te vervangen (eventueel door een vergelijkbaar model). Vervangen gereedschap of onderdelen worden ons eigendom.

5. De garantieclaim moet binnen de garantietijd geldend gemaakt worden. Hiervoor dient het betreffende gereedschap, exclusief accessoires en/of speciale koffer, met het originele aankoopbewijs met vermelding van aankoopdatum en productomschrijving aan de verkoper voorgelegd te worden, of naar een van de op www.skileurope.com vermelde klantenservicecentra opgestuurd te worden. Gedeeltelijk of volledig gedemonteerd gereedschap valt niet onder de garantie. Stuurt de koper het gereedschap naar de verkoper of een klantenservicecentrum, dan zijn de transportkosten en het transportrisico voor de koper.

6. Andere claims dan het in deze garantiebepalingen genoemde recht op het verhelpen van het defect aan het gereedschap vallen niet onder deze garantie.

7. Door onze garantieprestaties wordt de garantietermijn voor het gereedschap niet verlengd of vernieuwd.

8. De bovenstaande garantievoorwaarden zijn niet van toepassing op de volgende modellen:
1580    3005    3205    3805    5350    7242   9111
1710    3055    3410    3910    5810    7352
1851    3101    3460    4510    6705    7461
2705    3103    3510    4511    6710    7641
3000    3121    3610    4940    7241    9110
Neem contact op met uw verkoper voor de garantievoorwaarden van deze gereedschappen.

De hierboven vermelde garantie geldt voor gereedschap dat in Europa gekocht en gebruikt wordt.

Voor deze garantie geldt het Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken; CISG).

Skil B.V.
Rithmeesterpark 22 A1
4838 GZ Breda
Nederland

Maart 2019