Skip to content

Changing a grinder disc might be difficult

  1. Kā rīkoties, ja slīpdiska nomaiņa sagādā grūtības?

  2. Changing a grinder disc might be difficult

    lai nomainītu leņķa slīpmašīnā iestiprināto disku, fiksējiet instrumenta darbvārpstu, nospiežot darbvārpstas fiksēšanas taustiņu un turot to nospiestu. Tas ļauj izbrīvēt vienu roku, lai nomainītu disku, rīkojoties ar atslēgu un vienlaicīgi turot instrumentu.