Skip to content

Jak co nejrychleji a nejkvalitněji řezat?

  1. Jak co nejrychleji a nejkvalitněji řezat?

    Nechte pilu pracovat za vás. Pokud pilu tlačíte vpřed příliš velkou silou, sníží se rychlost kmitání pilového plátku, a tudíž i rychlost řezání.