Skip to content

Каква е разликата между HSS и TCT (наричани още HM) ножовете за рендета?

  1. Каква е разликата между HSS и TCT (наричани още HM) ножовете за рендета?

    Ножовете за рендета от високоскоростна (инструментална) стомана (HSS – High Speed Steel) са по-остри, което ви дава най-гладкото рендосване. Ножовете с резци от волфрамов карбид (TCT – Tungsten Carbide Tipped), наричани още твърдосплавни (HM – Hard Metal) не са толкова остри. Резултатът от използването им не е толкова гладък, колкото при HSS ножовете, но въпреки това е много добър. Голямото предимство на TCT ножовете е, че те се запазват остри 5 пъти по-дълго време.