Skip to content

HSS ve TCT (HM adı da verilir) planya bıçakları arasındaki fark nedir?

  1. HSS ve TCT (HM adı da verilir) planya bıçakları arasındaki fark nedir?

    HSS ya da Yüksek Hızlı Çelik planya bıçakları daha keskindir ve daha pürüzsüz planyalama sonuçları sağlar. Aynı zamanda HM (Sert Metal) bıçaklar adı da verilen TCT (Tungsten Karbit Uçlu) bıçaklar, daha az keskindir. Bunlar, HSS bıçaklara göre biraz daha pürüzlü sonuçlar sağlarlar, ama sonuçlar yine de çok iyidir. TCT bıçakların en büyük avantajı, diğer bıçaklara göre 5 kata kadar daha uzun süre keskin kalmalarıdır.