Skip to content

Какви работни скорости се използват при различните материали и диаметри на отвора?

  1. Какви работни скорости се използват при различните материали и диаметри на отвора?

    Препоръчва се винаги да избирате подходящата скорост за всеки материал и диаметър на отвора. Можете да управлявате скоростта на бормашината чрез променлив натиск върху спусъка в дръжката. Някои (ударни) бормашини са оборудвани с колелце на дръжката за регулиране на скоростта.

    В общия случай трябва да пробивате с малка скорост, когато работите с меки материали, например чам. Можете да пробивате мека дървесина с относително висока скорост без проблеми. Но ви съветваме да избирате по-ниска скорост, за да не запалите дървото и за да имате по-добър контрол върху дълбочината на пробиване.

    Трябва да избирате настройка за висока скорост за твърди материали, като бук, тухли, камък и стомана. Но трябва да имате предвид, че при пробиването на твърда дървесина с прекалено висока скорост ще излезе пушек от отвора, често придружен от миризма на изгоряло. Затова е добра идея първо да изпробвате скоростта на пробиване върху парче отпадъчен материал.