Skip to content

Poufnosc

W firmie SKIL doceniamy Państwa zainteresowanie naszymi produktami i jesteśmy wdzięczni za wizytę w naszej witrynie.

SKIL szanuje Państwa prywatność
Ochrona Państwa prywatności w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych jest dla bardzo ważną sprawą, do której przywiązujemy specjalną wagę podczas naszych procedur firmowych. Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji stanowią część polityki naszej firmy. Zawsze przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi ustawami i przepisami.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
W przypadku wizyty w naszej witrynie, nasz serwer internetowy automatycznie rejestruje nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, Państwa adres IP, witrynę, z poziomu której składana jest wizyta, aktualnie odwiedzaną w naszej witrynie stronę oraz datę i czas trwania odwiedzin. Dzienniki naszej witryny mogą być wykorzystywane w celu rozwiązywania problemów oraz ochrony w zakresie dostępności, integralności i bezpieczeństwa naszej witryny.

Państwa odwiedziny w naszej witrynie nie spowodują przetwarzania Państwa nazwiska lub informacji kontaktowych, chyba że zdecydujecie się Państwo przekazać nam wspomniane informacje, na przykład za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Wykorzystanie danych osobowych wraz z zastrzeżeniami oraz określeniem celu
Firma SKIL będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie dla celów administracji technicznej witryn, administracji klientów, sondaży i marketingu produktów, tylko w zakresie niezbędnym w każdym konkretnych przypadku. Podstawa prawna dla przetwarzania Państwa danych osobowych zależeć będzie od okoliczności. W wielu przypadkach przetwarzamy Państwa dane w oparciu o Państwa zgodę. Na przykład, gdy dane są przekazywane nam w określonym celu, takim jak subskrypcja biuletynu, czy wyrażenie prośby o kontakt. Jeżeli zawarliście Państwo z nami umowę lub chcecie to zrobić, możemy przetwarzać Państwa dane celem przygotowania lub realizacji wspomnianej umowy. W niektórych specyficznych sytuacjach możemy przetwarzać Państwa dane z uwagi na uzasadniony interes innych osób lub nas samych, na przykład w przypadku ataku na naszą witrynę internetową lub wykorzystywania jej w niewłaściwy sposób.

W razie potrzeby Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione zakontraktowanym dostawcom, którzy mają nas wspomagać we wspomnianych działaniach. 

Każdy dostawca przetwarzający Państwa dane, musi zobowiązać się w formie umowy do przetwarzania Państwa danych jedynie w przypadku, gdy jest to niezbędne w procesie świadczenia dla nas usług, i do zapewnienia stosownych środków bezpieczeństwa gwarantujących ochronę Państwa danych.

Nie przekazujemy żadnych danych osobowych dotyczących Państwa jakiejkolwiek stronie trzeciej w jakichkolwiek innych okolicznościach, za wyjątkiem sytuacji, gdy otwarcie wyrazicie Państwo na to swoją zgodę, albo gdybyśmy byli do tego zobowiązani nakazem prawa.

Bezpieczeństwo
SKIL wykorzystuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony będących pod naszą kontrolą danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem przez osoby nieupoważnione lub przed nielegalnym ujawnieniem. Nasze procedury bezpieczeństwa są stale udoskonalane w miarę jak nowe technologie są udostępniane.

Pliki cookie (ciasteczka)
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na posiadanym przez Państwa urządzeniu z dostępem do Internetu (na przykład na komputerze, smartfonie lub tablecie) z możliwością uzyskania do nich dostępu przez oprogramowanie przeglądarki internetowej.

SKIL może wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie do przechowywania preferencji naszych gości i odpowiedniej optymalizacji naszej witryny. Dla uproszczenia, podobne technologie, na przykład trackery, piksele, robaki webowe itp., są również określane mianem plików cookie.

Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na wykorzystywanie plików cookie, możecie Państwo skonfigurować posiadaną przeglądarkę w taki sposób, aby nie akceptowała plików cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że pewne obszary większości witryn mogą nie działać prawidłowo, jeżeli pliki cookie zostaną całkowicie odrzucone.

Można również skorzystać z ustawień posiadanej przeglądarki, aby wysyłać żądanie „bez śledzenia” podczas aktywności w sieci przy przeglądaniu Internetu. Należy jednak pamiętać, że nasza witryna nie jest aktualnie skonfigurowana do reagowania na żądania „bez śledzenia”, które może wysyłać Państwa przeglądarka.

Zgoda na pliki cookie stron trzecich
Decydując się na kontynuowanie odwiedzin w naszej witrynie będąc na stronie głównej, wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookie w naszej witrynie. W szczególności wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookie następujących stron trzecich.

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie są używane do statycznej analizy korzystania z naszej witryny celem jej usprawnienia w oparciu o te informacje.

  • Google Analytics
  • New Relic

Pliki cookie mediów społecznościowych

Te pliki cookie umożliwiają integrację z naszą witryną pewnych funkcjonalności mediów społecznościowych (na przykład udostępnianie lub „lajkowanie”).

  • Youtube.com

Reklamowe pliki cookie

Te pliki cookie umożliwiają podejmowanie automatycznych decyzji dotyczących reklam, na przykład, które reklamy mają być wyświetlane I komu. Może to odbywać się w oparciu o profil preferencji użytkownika, który można stworzyć w oparciu o jego odwiedziny w naszej witrynie I innych witrynach wykorzystujących reklamowe pliki cookie.

  • Google Adwords
  • Piksel Facebooka

Wolność wyboru
Chcielibyśmy wykorzystać Państwa dane do informowania Państwa o naszych produktach i usługach oraz do zwracania się z prośbą o opinię w stosownych przypadkach. Państwa udział w takich kampaniach jest naturalnie dobrowolny. Jeżeli nie wyrażacie Państwo dalszej zgody, wystarczy poinformować nas o tej decyzji w dowolnej chwili, abyśmy mogli w odpowiedni sposób zakazać wykorzystywania Państwa danych.

Witryny firmy SKIL mogą zawierać łącza do innych witryn, których nie obejmuje niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności i plików cookie.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Oczywiście, służymy również pomocą w przypadku zażaleń dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych. Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi prywatności, macie Państwo również prawo skierowania do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych skargi dotyczącej sposobu przetwarzania Państwa danych.

Zmiany
Niniejsza polityka dotycząca prywatności i plików cookie może być od czasu do czasu aktualizowana. Jeżeli chcecie Państwo śledzić wprowadzane zmiany, radzimy regularnie zaglądać do niniejszej witryny.   

Jeżeli jakiekolwiek z Państwa zarejestrowanych danych osobowych są nieprawidłowe, mimo naszych wysiłków mających na celu zapewnienia dokładności i terminowości, na Państwa wniosek skorygujemy te informacje.

Kontakt
Aby uzyskać informacje, bądź też przekazać przydatne sugestie, wnioski lub skargi dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych lub wykorzystania przez nas plików cookie, należy kontaktować się z nami wykorzystując podane tutaj informacje kontaktowe.