Skip to content

Hva er momentinnstillingen for (den roterende ringen med tall)?

  1. Hva er momentinnstillingen for (den roterende ringen med tall)?

    Denne innstillingen lar deg styre momentet eller skrukraften til drillen/skrutrekkeren. Jo høyere moment (tallet på momentringen), desto mer "kraft" genererer drillen og skruen kan skrus dypere inn i arbeidsstykket. Det er i tillegg en spesialinnstilling for boring. Noen driller/skrutrekkere er i tillegg utstyrt med en slagfunksjon som kan velges med denne borinnstillingen.