Skip to content

Hindre at røret fryser

Det kan fort bli dyrt hvis du skal få noen andre til å gjøre jobben for deg. Men riktig fremgangsmåte er det heldigvis mye du kan gjøre selv. Du sparer både tid og penger når du følger de enkle, trinnvise instruksjonene i SKIL nettsiden. De trinnvise instruksjonene er inndelt i kategorier med ulike typer jobber i og rundt hjemmet, og du får tydelige forklaringer fra A til Å.Klikk på en trinnvis instruksjon, og så er det bare å gå i gang!

 1. Hindre at røret fryser

  Monter den utvendige kranen ca. 50 cm over bakken. Husk å tømme røret om vinteren for å unngå at det fryser. Det betyr at kranen må monteres høyere enn det stedet der du kopler til røret. Da kan du montere en tappekran på det laveste laveste punktet i føret. Det er selvfølgelig en god idé å la det nye røret være så kort som mulig på grunn av frostfaren.

 2. Vanntilførsel

  Røret fra hovedstoppekranen har vanligvis en stor diameter. Grentilkoplingene fra dette røret har vanligvis en diameter på 15 mm, og noen av rørene til brukerpunktene kan ha en diameter på 12 mm. Det kan derfor hende at du må arbeide med rør av ulike diametere. Hvis du foretrekker å unngå loddede skjøter, kan du bruke klemringskoplinger for alle rørdiameterne.

 3. Finn det riktige stedet

  Velg det stedet der du vil montere kranene og der røret skal komme gjennom veggen. Bor et hull på 20 mm gjennom veggen fra innsiden til utsiden, med et svakt fall mot utsiden for å holde regnvannet ute. Du kan montere kranen på en veggplate eller bruk forsenket montering i veggen. Skyv en bit elektrisk installasjonsrør gjennom hullet, og fyll eventuelle åpninger med tetningsmiddel. Du kan bøye rørene selv, eller du kan bruke albukoplinger. Vi anbefaler å bruke klemringskoplinger fordi dette er mer praktisk.

 4. Steng hovedstoppekranen

  Før du begynner å arbeide, skal du stenge hovedstoppekranen. Åpne alle tilførselsventiler slik at alle rør kan tømmes.

 5. Skjær gjennom tilførselsrøret

  Finn det stedet der du ønsker å sette T-stykket inn i tilførselsrøret som skal forbindes med den utvendige kranen. Skjær så gjennom tilførselsrøret med en baufil eller en rørkutter, og fjern et stykke på ca. 2 cm fra røret. Fil vekk ru kanter, og slip rørendene med våt- og tørrslipingspapir. Hvis det er begrenset med plass til å arbeide på røret, kan du bruke en vinkelsliper. Hvis du skal gjøre det, må du bruke vernebriller.

 6. Klemringskoplinger

  Den enkleste måte å kople sammen kopperrør på er å bruke klemringskoplinger. Disse finnes i alle former og størrelser: med ulike diametere, og som adaptere, T-stykker, albuer og endekoplinger. For å montere T-stykket skal du skyve mutteren fulgt av klemskiven eller -ringen over en av rørendene. Skyv deretter T-stykket inn på rørenden, og skyv klemringen forsiktig mot T-stykket. Stram mutteren for hånd til du kjenner T-stykket stramme mot røret. Påse at mutteren sitter rett og dreier jevnt og pent. Skyv så mutteren og klemringen over den andre rørenden, skyv den inn inn i T-stykket, og stram mutteren til den er fingerstram.

 7. Stram godt

  Til slutt strammes mutterne godt med en fastnøkkel av riktig størrelse eller en skiftenøkkel. Stram forsiktig, for kopper er bløtt og kan lett bli skadet. En omdreining av mutteren er vanligvis nok til å sikre en vanntett kopling.

 8. Tappekranen

  Monter røret sammen med alle nødvendige albuer og klemringskoplinger frem til hullet i ytterveggen. Monter en tappekran på det laveste punktet i røret slik at du kan tømme røret i kaldt vær. Påse at ingen del av røret ligger lavere, for da kan du ikke tømme det for alt vannet som er inni røret. Fest røret til veggene med rørklammer eller braketter. Bruk minst 1 klammer eller brakett per meter rør.

 9. Monter veggplaten

  Monter veggplaten så nær som mulig til det stedet der røret går gjennom veggen. Bor monteringshullene i veggen, sett inn veggplugger, og skru veggplaten på plass. Monter røret på koplingen i veggplaten, og sørg for at alt festes godt. Bruk en kran med en lufteinnretning (en aerator) – dette er en spesialventil inni kranen som hindrer at det oppstår vakuum hvis vanntrykket faller. Dette gjør at vannet fra en slange som er koplet til kranen, ikke strømmer tilbake igjen og inn i tilførselsrøret. Surr 3 runder med gjengetape i urviserens retning rundt gjengene på kranen, og monter deretter kranen på veggplaten.

 10. Trinn tips

  Gjengetape kan bare brukes én gang. Hvis du løsner kranen litt (for eksempel hvis den ikke er montert rett), må du fjerne den helt og legge på ny tape. Istedenfor gjengetape kan du også bruke hamp med tetningsmasse. Dette kan løsnes og strammes igjen uten at det oppstår lekkasje.
 11. Forsenket veggmontering

  Istedenfor en veggplate kan du bruke forsenket veggmontering, noe som betyr at kranen blir delvis skjult i veggen. Dette gjør den mindre sårbar og gir et veldig profesjonelt resultat. For å få til en forsenket montering må du fjerne så mye av murverket rundt røret med en meisel at den forsenkede monteringen går flatt og pent inn i veggen. Fest den forsenkede monteringen i veggen med hurtigtørkende sement. Dette herder i løpet av 20 minutter. Surr gjengetape rundt gjengene på kranen, og sett kranen inn i den forsenkede monteringen. Åpne hovedstoppekranen, og se om det er lekkasje noe sted.

Vurdering

Vurder dette trinnvise beskrivelsen.

Montere en utvendig kran

3.7
3.7 of 5

211 Antall stemmer

 • 5
  97
 • 4
  39
 • 3
  19
 • 2
  18
 • 1
  38