Skip to content

Mål på husken

Det kan fort bli dyrt hvis du skal få noen andre til å gjøre jobben for deg. Men riktig fremgangsmåte er det heldigvis mye du kan gjøre selv. Du sparer både tid og penger når du følger de enkle, trinnvise instruksjonene i SKIL nettsiden. De trinnvise instruksjonene er inndelt i kategorier med ulike typer jobber i og rundt hjemmet, og du får tydelige forklaringer fra A til Å.Klikk på en trinnvis instruksjon, og så er det bare å gå i gang!

 1. Mål på husken

  Bygg husken med en høyde, bredde og dybde på 270 cm. Ikke glem at stolpene må ha en total lengde på 310 cm fordi de skal settes 40 cm ned i bakken slik at husken står stødig.

 2. Stolpene i husken

  Vi begynner med å plassere de 2 stolpene på venstre side, som begge er 310 cm, mot hverandre med en vinkel på 60°. Stolpene og avstanden mellom dem nederst, som også er 310 cm, utgjør sidene i en likesidet trekant (alle tre sidene er like lange).

 3. Monter rammene

  For at vi skal kunne montere rammene før vi setter på plass overliggeren, setter vi inn en avstandskloss (A) med samme tverrsnitt som overliggeren. Avstandsklossen sikrer at overliggeren passer nøyaktig inn i åpningen mellom toppen av stolpene når vi setter den på plass.

  Sørg for at toppen av stolpene passer nøyaktig, og sag av endene øverst med en vinkel på 60°. Plasser avstandsklossen mellom stolpene og fest det øverste tverrbordet. Sag det øverste tverrbordet (E) når du har plassert det slik at overliggeren hviler på det når du fjerner avstandsklossen. Fest tverrbordet med fire muttere og bolter med skiver mellom. Sikre mutterne med en låsemutter som strammes i motsatt retning.

 4. Sett på plass det nederste tverrbordet

  For å unngå at husken vrir eller bøyer seg, bruker vi et ekstra tverrbord nede (B) med en bredde på 22 x 150 mm mellom stolpene. Det holder på plass det diagonale støttebordet (C) som overliggeren (D) hviler på. Vi skal lage en slik støttestruktur både på venstre og høyre side av huskestativet.

 5. Sett sammen høyre ramme

  Monter stolpene på høyre side med et øvre og nedre tverrbord på samme måte. Dette er en speilvendt utgave av rammen på venstre side med tverrbord på innsiden av huskestativet.

 6. Sett på plass overliggeren

  Sett på plass overliggeren i åpningen mellom toppen av stolpene og bor hull gjennom overliggeren og det øverste tverrbordet. Tverrbordene festes på innsiden av huskestativet. Fest overliggeren til stolpene med muttere, bolter og skiver. Til slutt setter du på de ekstra låsemutterne og strammer dem i motsatt retning av mutteren. Gjør det samme på høyre side av huskestativet.

 7. Sett på plass det diagonale støttebordet

  Ta en planke på 150 x 22 mm som er ca. 60 cm og sag av i begge ender med en vinkel på 45°. Sett deretter på plass de to diagonale støttebordene under overliggeren på venstre og høyre side og fest overliggeren med muttere, bolter og skiver.

 8. Sett på plass stabiliseringsplankene på huskestativet

  For å gjøre rammene mer stabile fester vi en stabiliseringsplanke på hver av dem. Her kan vi igjen bruke planker som måler 150 x 22 mm.

 9. Grav ned huskestolpene i bakken

  Av sikkerhetsårsaker må du grave huskestolpene ned i bakken. Før du gjør dette, skrur du inn flere bolter nederst på alle stolpene slik at stolpene står godt fast når hullene blir fylt med betong.

  Bruk en smal spade eller en stolpespade og lag et smalt hull som er ca. 40 cm dypt. Du kan feste stolpene med betong som er laget av 1 kg grov sand, 1 kg grus og 0,5 kg sement. Du kan også bruke en hurtigtørkende mørtelblanding – tøm den i hullet rett fra sekken og hell litt vann over.

 10. Kontroller at stolpene er riktig justert

  Når du heller i betongen, må du passe på at stolpene på husken er riktig justert. Bruk et vater til å kontrollere at overliggeren og stabiliseringsplankene er i vater horisontalt, og at de og stolpene er riktig justert og parallelle med hverandre. Til slutt tråkker du godt til rundt de fire stolpene.

 11. Bolter til å henge huskene i

  Sett inn øyeboltene i overliggeren til å henge huskene i, med lik avstand fra midten på overliggeren og med ca. 50 cm mellom boltene Bor hull for de fire øyeboltene. Fest boltene med muttere, bolter og skiver, og bruk ekstra låsemuttere som strammes i motsatt retning av mutterne. Plasser øyeboltene på en rett linje, og stram dem med en skrutrekker gjennom øynene til boltene.

 12. Huskesete i tre

  Bruk to planker (125 x 22 mm) som er 450 mm lange til de to huskesetene. Sett plankene sammen ved hjelp av planker av samme type som er 250 mm lange, og som festes på tvers på undersiden i begge ender av setene. Det gir seter som måler 250 x 450 mm. Bor fire hull gjennom setene for tauene setene skal henge i. Før tauet i en sløyfe gjennom kabinkrokene og gjennom hullene i setene og knytt fire sterke knuter under setene. Pass på at knutene er store nok til å tåle vekten til setene og til de som sitter der. Kabinkrokene gjør det enkelt å sette inn tauet og enkelt å fjerne det senere om nødvendig.

 13. Trinn tips

  Du kan også bruke spesielle huskekroker til å holde husken. Uansett må du huske å kontrollere konstruksjonen ofte. Bytt ut øyeboltene eller krokene ved behov.

Vurdering

Vurder dette trinnvise beskrivelsen.

Lage en huske

4.3
4.3 of 5

1012 Antall stemmer

 • 5
  672
 • 4
  166
 • 3
  59
 • 2
  40
 • 1
  75