Skip to content

Hiomalaikan vaihtaminen saattaa olla vaikeaa

  1. Kulmahiomakoneen laikan vaihtaminen

  2. Hiomalaikan vaihtaminen saattaa olla vaikeaa

    Kun vaihdat kulmahiomakoneen laikkaa, lukitse kara pitämällä karalukituspainiketta painettuna. Vapaaksi jää nyt vain yksi käsi laikan vaihtamiseen avaimen avulla, kun pidät samalla kiinni työkalusta.