Skip to content

Какво приспособление се използва в различните случаи?

  1. Какво приспособление се използва в различните случаи?

    На пазара се предлагат множество различни приспособления, които дават възможност този инструмент да се използва за множество различни работи: фино шлайфане, прецизна резба и фрезоване, шлайфане за заглаждане на повърхности, полиране за окончателна обработка на повърхности или даже рязане на всички видове материали. Тук са показани някои от най-разпространените приспособления.