Skip to content

Каква е разликата между HSS и (T)CT циркулярни дискове?

  1. Каква е разликата между HSS и (T)CT циркулярни дискове?

    Най-разпространените типове циркулярни дискове са HSS, направени от инструментална стомана, и такива със зъби, на върховете на които са заварени пластинки от волфрамов карбид – много твърд метал (HM).
  2. Предимството на HSS дисковете (1) е това, че те правят много чист срез.
  3. Дисковете с карбидни върхове (2) дават добър резултат при рязане и се запазват остри 5 пъти по-дълго време.