Skip to content

Монтиране на вертикални щори

Да възложите на друг да свърши работата вместо вас може да се окаже скъпо. Но ако подходите правилно, можете да свършите много неща и сами. Ще спестите време и пари, като използвате полезните инструкции "стъпка по стъпка", които ще намерите в сайта на SKIL. Тези инструкции "стъпка по стъпка" са разделени в категории, свързани с различните видове работи в и около дома, и ви дават ясни обяснения "от А до Я".Просто щракнете върху една от нашите инструкции "стъпка по стъпка" и ще можете да започнете веднага!

 1. Избор на правилното място

  Можете да монтирате щорите по различни начини според наличното място и собствените си предпочитания. С помощта на отделно продавани дистанционни скоби можете също да монтирате горната релса на щорите свободно на произволна височина. Монтирайте щорите на подходящо разстояние от дограмата, за да има място за ширината на лентите, така че те да се отварят и затварят свободно. Използвайте дистанционни скоби, ако щорите не се монтират на тавана.

 2. Отрязване на релсата до нужния размер

  Ако трябва да скъсите релсата, най-напред разхлабете фиксиращия винт на крайната капачка и я плъзнете по релсата, за да е настрани от линията на отрязване. Дръпнете силно шнура и обратно затегнете фиксиращия винт на крайната капачка. Разположете ролките така, че лентите да са на еднакво разстояние една от друга, когато се окачат щорите. Отрежете релсата до точната ширина и загладете ръбовете с пила.
  Трябва да махнете една ролка и една лента за всеки 10 см, с които скъсявате ширината на релсата. Внимателно повдигнете крайната капачка с отвертка и плъзнете покрай нея излишните ролки. След това щракнете първата ролка на мястото й с крайната капачка.

 3. Монтиране на релсата направо на тавана

  Задръжте релсата на мястото й, като шнурът да е от правилната страна. Отбележете положенията на отворите, които трябва да бъдат пробити, през предварителните отвори в релсата. Пробийте отворите с 6 мм свредло за зидария и поставете дюбелите. След това завинтете релсата на мястото й, така че главата на винта да е скрита в релсата. Можете да монтирате релсата на тавана и с щипки, което ще ви позволява после да я демонтирате по-лесно.

 4. Монтиране на релсата със скоби

  Намерете местоположението на първата скоба и отбележете местата на отворите, които трябва да се пробият. Пробийте отворите с 6 мм свредло за зидария и поставете дюбелите. Завинтете първата скоба на мястото й и частично затегнете фиксиращите винтове. След това монтирайте втората скоба на същото разстояние от другия край на релсата. Ако трябва трета скоба, монтирайте я по средата между другите две.

 5. Монтиране на лентите

  Когато вече сте монтирали релсата, можете да монтирате и лентите. Плъзнете металните ролки в шевовете отгоре на лентите. Хванете първата лента и отбележете нужната височина, като огънете нагоре долния край на лентата. Предвидете междина от 15 мм от пода или перваза на прозореца. Добавете 9 см към дължината на лентата над линията на огъване, след което отрежете остатъка от лентата.

 6. Монтиране на тежестите на лентите

  Има различни видове тежести, с които лентите да висят добре опънати. В примера по-долу плъзнете пластмасова щипка с малки кукички над долния край на лентата, като кукичките да са обърнати нагоре. Издърпайте около 3 см от материала на лентата през процепа на металната тежест. След това завъртете тежестта нагоре на два полуоборота. Така тежестта вече е изцяло покрита от материала. Накрая монтирайте пластмасовата щипка над материала и тежестта.

 7. Свързване на лентите

  Когато всичко виси правилно окачено, монтирайте шнура с пластмасовите халки на кукичките на пластмасовите щипки. Шнурът е достатъчно дълъг за групи от 5 ленти. Шестата лента тогава е първата от следващата група от 5 ленти. Отрежете излишния шнур.
  Обикновено са необходими няколко дни, докато лентите провиснат добре на мястото си, така че евентуалните леки гънки ще изчезнат от само себе си.

 8. Монтиране на вертикални щори на наклонен прозорец

  Можете да монтирате вертикални щори и на прозорец с наклонена отгоре дограма. Щорите тогава трябва да са монтирани така, че лентите да се придвижват към високата страна на прозореца, когато щорите се отварят. Поради това е най-добре също управляващият шнур да се монтира от тази страна, За да може всяка от лентите да бъде отрязана до точната дължина, трябва да оставите малки междини между левия и десния край на релсата и дограмата. След това можете да регулирате височината на лентите спрямо перваза на прозореца, като леко плъзнете релсата нагоре или надолу. Когато достигнете до правилното положение на релсата, можете да фиксирате долния край на мястото му, за да не пропада надолу.

Оценка

Оценете тази стъпка по стъпка описание.

Монтиране на вертикални щори

3.8
3.8 of 5

103 брой гласове

 • 5
  50
 • 4
  20
 • 3
  12
 • 2
  8
 • 1
  13