Skip to content

Как да постигнем най-добри резултати при шлайфане

  1. Как да постигнем най-добри резултати при шлайфане

    Качеството на шлайфане зависи от различни фактори. Важно е да сменяте навреме износените шкурки, например. А и никога не бихме ви препоръчали използване на една и съща шкурка за дърво и метал. Трябва да вземете под внимание и размера на зърната (номера) на шкурката.
  2. Включвайте вибрационния шлайф, преди шлайфащата основа да се е допряла до заготовката. Направлявайте инструмента успоредно по работната повърхност, а не под ъгъл, за да не оставите набиващи се на очи белези. Най-добри резултати дава правото шлайфане по жилите на дървесината, когато заглаждате сурова дървесина и когато искате изключително фина повърхност.
  3. Важно е също да не натискате много при шлайфането. Ако натискате по-силно върху шлайфа, резултатът няма да е толкова добър, шкурката ще се износва по-бързо и ненужно ще се уморите. Някои вибрационни шлайфове имат индикатор за натиск, за да можете веднага да виждате дали трябва да натискате повече, или по-малко, за да постигнете най-добрия резултат.
  4. При това на някои вибрационни шлайфове можете да регулирате скоростта. Това е наистина полезно за добри резултати върху различни материали. Преди да започнете, може да изпробвате скоростта на инструмента върху парче отпадъчен материал, за да определите точната скорост за вашата задача.