Skip to content

Zabezpieczenie przeciążeniowe

  1. Zabezpieczenie przeciążeniowe

    Być może nie zwracałeś na to zbyt dużej uwagi, ale należy pamiętać, że opalarka może się łatwo przegrzewać. Ciepło jest odbijane przez obrabiany element w stronę opalarki. Na szczęście, większość opalarek jest zabezpieczona przed tym. W przeciwnym bowiem razie mogłoby dojść do przegrzania, zanim użytkownik zdążyłby się zorientować się, co się dzieje, co groziłoby uszkodzeniem.

    Większość opalarek wyposażona jest w zabezpieczenie termiczne, znane również pod nazwą funkcji stałej kontroli wydatku ciepła. Mechanizm ten steruje maksymalną temperaturą poprzez wyłączenie głównego elementu grzejnego, gdy narzędzie przegrzewa się, pozostawiając pracujący wentylator w celu schłodzenia silnika. Po uzyskaniu normalnej temperatury element grzejny jest ponownie załączany automatycznie. Nie jest to w ogóle zauważalne dla użytkownika, więc można po prostu kontynuować pracę.

    Niektóre opalarki są wyposażone w elektroniczny układ sterujący zapewniający stałą temperaturę. Sterowanie tym zabezpieczeniem przed przegrzaniem odbywa się automatycznie. Można więc używać nawet dysz o małej średnicy do różnych prac wymagających lutowania, odlutowywania i spawania. Elektronika steruje maksymalną temperaturą obniżając ją automatycznie, gdy narzędzie zaczyna się przegrzewać, co jest niezauważalne dla użytkownika.