Skip to content

Teisinis pranešimas ir atsakomybės apribojimas

© Autorių teisės 2012-2021

Visos teisės saugomos. Ši svetainė ir bet koks tekstas, vaizdai, grafika, garsas, animacija ir vaizdo įrašai, taip pat jų išdėstymas šioje svetainėje yra saugomi autorių teisių ir kitų nuosavybės ar apsaugos teisių. Šios svetainės turinio negalima kopijuoti, platinti, keisti ar padaryti prieinamą trečiosioms šalims komerciniais tikslais be išankstinio SKIL BV ir (arba) jos licencijos išdavėjo (-ų) sutikimo. Kai kuriose SKIL svetainėse taip pat gali būti medžiagos, kuriai taikomos trečiųjų šalių autorių teisės.

Prekių ženklai

Jei nenurodyta kitaip, visi SKIL svetainėse esantys prekių ženklai yra saugomi pagal prekių ženklų įstatymus. Tai ypač pasakytina apie SKIL prekių ženklus, šriftus, įmonių logotipus ir emblemas. Mūsų svetainėse naudojami ženklai ir dizaino elementai yra SKIL BV intelektinė nuosavybė.

Atsisakymas

Ši svetainė buvo sudaryta itin kruopščiai. Vis dėlto SKIL BV negali garantuoti pateiktos informacijos tikslumo. SKIL BV neprisiima atsakomybės už žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai atsiradusią naudojant šią svetainę, išskyrus SKIL tyčinio nusižengimo ar didelio neatsargumo atvejus. Šios svetainės turinys gali būti pakeistas arba pašalintas bet kuriuo metu be įspėjimo.