Skip to content

Garantija

Visi ‘Skil’ įrankiai yra rūpestingai tikrinami, atidžiai išbandomi, jiems taikomos griežtos ‘Skil’ kokybės valdymo procedūros. Štai kodėl ‘Skil’ garantuoja elektrinių įrankių ir matavimo prietaisų kokybę. Ši garantija neriboja pirkėjo garantinių teisių, kurias pardavėjai suteikia pardavimo sutartyje, arba taikomų teisinių normų.

Mes suteikiame garantiją „SKIL“ įrankiams pagal šias sąlygas:

1. Pagal 2–8 punktus mes suteikiame garantiją, kad nemokamai pašalinsime visus įrankių defektus, atsiradusius garantiniu laikotarpiu, kurie akivaizdžiai įvyko dėl netinkamų medžiagų arba gamybos klaidų.

2a. Be jokios papildomos registracijos jums suteikiame garantijos laikotarpį.

2b. Garantijos sąlygos, taikomos SKIL įrankiams, įsigytiems po 2019 m. vasario 1 d.:

 • Garantijos laikotarpis yra 3 metai arba 1 metai, jei prietaisas naudojamas profesionaliam darbui ar panašiai veiklai.
 • Akumuliatoriniams „BRUSHLESS MOTOR“ įrankiams garantijos laikotarpis yra 5 metai arba 1 metai, jei įrankis naudojamas profesionaliam darbui ar panašaus pobūdžio veiklai.
 • Akumuliatoriams taikomas garantijos laikotarpis yra 6 mėn.
 • „ACTIVCELL“ akumuliatoriams taikomas garantijos laikotarpis yra 2 metai arba 6 mėnesiai., jei jie naudojami profesionaliam darbui ar panašiai veiklai.
 • „KEEP COOL“ akumuliatoriams taikomas garantijos laikotarpis yra 3 metai arba 6 mėnesiai., jei jie naudojami profesionaliam darbui ar panašiai veiklai.

Garantijos laikotarpis prasideda nuo pirmojo pirkėjo įsigijimo datos, kuri nustatoma pagal originalų pirkimą patvirtinantį dokumentą.

2c. Garantijos sąlygos, taikomos SKIL įrankiams, įsigytiems iki 2019 m. vasario 1 d.:

 • Garantijos laikotarpis yra 3 metai arba 1 metai, jei prietaisas naudojamas profesionaliam darbui ar panašiai veiklai.
 • Akumuliatoriams taikomas garantijos laikotarpis yra 6 mėn.

Garantijos laikotarpis prasideda nuo pirmojo pirkėjo įsigijimo datos, kuri nustatoma pagal originalų pirkimą patvirtinantį dokumentą.

3. Garantija netaikoma:

 • Dalims, kurios susidėvi naudojant kaip įprasta arba natūraliai, taip pat įrankių defektams, atsiradusiems dėl susidėvėjimo naudojant įrankius kaip įprasta, arba natūraliai susidėvėjusiems įrankiams;
 • Įrankių defektams, atsiradusiems nesilaikant naudotojo instrukcijų, dėl netinkamo naudojimo, naudojimo netinkamomis aplinkos arba naudojimo sąlygomis, dėl perkrovos arba netinkamos priežiūros;
 • Įrankių defektams, atsiradusiems naudojant priedus arba komponentus, kurie nėra originalūs „SKIL“ priedai ar komponentai.
 • Įrankiams, kurie buvo perdaryti arba papildyti;
 • Smulkiems kokybės pokyčiams, kurie iš esmės nepakeičia įrankio vertės ir tinkamumo naudoti.

4. Mes pašalinsime defektus, kuriuos pripažinsime kaip garantinius, nemokamai suremontuodami sugedusį įrankį arba pakeisdami jį nauju (atsižvelgiant į aplinkybes, atitinkamo lygio modeliu). Pakeisti įrankiai arba dalys taps mūsų nuosavybe.

5. Paraiškos gauti garantiją turi būti pateiktos garantiniu laikotarpiu. Garantinis įrankis be priedų arba specialaus dėklo turi būti pateiktas kartu su originaliu pirkimą patvirtinančiu dokumentu, kuriame yra nurodyta pirkimo data ir gaminio pavadinimas, pardavėjui arba viename iš klientų aptarnavimo centrų, nurodytų žiniatinklyje www.skileurope.com. Šiek tiek arba visiškai išardytas įrankis netenka garantijos. Jeigu pirkėjas siunčia įrankį pardavėjui arba į klientų aptarnavimo centrą, transportavimo išlaidos ir rizika tenka pirkėjui.

6. Kitokie reikalavimai, išskyrus teisę reikalauti pašalinti defektus, kaip nurodyta šioje garantijoje, į šią garantiją neįeina.

7. Įrankio garantinis laikotarpis nebus pratęstas arba atnaujintas dėl jokių darbų, kuriuos atliksime remdamiesi šia garantija.

8. Nurodytos garantijos sąlygos netaikomos šiems modelių numeriams:
1580    3005    3205    3805    5350    7242   9111
1710    3055    3410    3910    5810    7352
1851    3101    3460    4510    6705    7461
2705    3103    3510    4511    6710    7641
3000    3121    3610    4940    7241    9110
Dėl šiems įrankiams taikomų garantijos sąlygų susisiekite su savo prekybininku.

Aukščiau pateikta garantija galioja Europoje pirktiems ir ten naudojamiems įrankiams.

Ši garantija atitinka Olandijos įstatymus, išskyrus tas nuostatas, kurioms galioja Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pardavimo sutarčių (CISG).

Skil B.V.
Rithmeesterpark 22 A1
4838 GZ Breda
Nyderlandai

Kovo 2019