Skip to content

Kako spriječiti prebrzo zatupljivanje oštrica?

  1. Kako spriječiti prebrzo zatupljivanje oštrica?

    Premda većinu sječiva za blanjanje možete preokrenuti i upotrebljavati s obje strane, preporučuje se da sječiva održavate naoštrenima što je dulje moguće.
  2. Važno je da prije početka posla uklonite sve vijke, čavle i druge predmete iz komada na kojem radite. Time ćete povećati sigurnost, ali i izbjeći oštećivanje sječiva. Prije početka pregledajte ima li duž površine za blanjanje bilo kakvih prepreka za sječivo i uklonite sve drvene ivere koji zapnu u alatu.
  3. Preporučujemo i da prije odlaganja blanje pričekate da se sječiva do kraja zaustave. Rotirajuća sječiva mogu zahvatiti površinu pa ćete teže kontrolirati blanju, a može doći i do oštećenja sječiva i materijala koji obrađujete.
  4. Usto ne zaboravite provjeriti i to je li blanja koju namjeravate kupiti opremljena nožicom za parkiranje. Ona nakon upotrebe štiti i blanju i materijal na kojem radite.
  5. Osim toga, preporučuje se da tupa sječiva zamijenite što prije možete. U videozapisu je prikazan taj postupak.