Skip to content

V spoločnosti SKIL si ceníme váš záujem o naše výrobky a vašu návštevu našej webovej stránky.

Spoločnosť SKIL rešpektuje vaše súkromie
Ochrana vášho súkromia pri spracovaní vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, a preto jej pri našich obchodných postupoch venujeme mimoriadnu pozornosť. Ochrana údajov a zabezpečenie informácií je súčasťou našej firemnej politiky, a preto osobné údaje spracovávame vždy v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov
Keď navštívite našu webovú stránku, náš webový server automaticky zaznamená názov vášho poskytovateľa internetových služieb, vašu adresu IP, webovú stránku, z ktorej ste nás navštívili, stránku na našej webovej stránke, na ktorej sa aktuálne nachádzate, a dátum a dobu trvania vašej návštevy. Naše denníky webových stránok môžu byť použité na účely riešenia problémov a ochrany dostupnosti, integrity a zabezpečenia našej webovej stránky.

Pri návšteve našej webovej stránky nebudeme spracovávať vaše meno ani kontaktné informácie, pokiaľ sa nerozhodnete nám tieto informácie odoslať napríklad prostredníctvom nášho kontaktného formulára. 

Používanie a sprístupnenie osobných údajov a špecifikácia účelu
Spoločnosť SKIL bude používať osobné údaje výhradne na účely technickej správy webových stránok, správu zákazníkov, produktové prieskumy a marketing, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre jednotlivé špecifické prípady. Právny dôvod na spracovanie Vašich osobných údajov bude závisieť od okolností. V mnohých prípadoch spracovávame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu. Napríklad, keď nám poskytnete Vaše údaje na konkrétny účel, ako je napríklad odber bulletinu alebo ak nás požiadate, aby sme vás kontaktovali. Ak ste s nami uzavreli dohodu alebo si prajete s nami uzavrieť dohodu, môžeme spracovať Vaše údaje na prípravu alebo vykonanie dohody. V niektorých špeciálnych prípadoch môžeme spracovať Vaše údaje pre legitímne záujmy iných strán alebo pre interné použitie, napríklad ak sú naše webové stránky napadnuté alebo inak zneužité.

V prípade potreby môžu byť vaše osobné údaje sprístupnené našim zmluvným dodávateľom, aby nám pomohli pri týchto aktivitách.

Každý dodávateľ, ktorý musí spracovať vaše údaje, je povinný sa zmluvne zaviazať, že bude vaše údaje spracovávať len v prípade, že to bude nevyhnutné na poskytnutie jeho služby našej spoločnosti, a že prijme primerané bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti vašich údajov.

Za žiadnych iných okolností neposkytneme žiadne vaše osobné údaje tretej strane, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas alebo pokiaľ nebudeme zo zákona povinní tak urobiť.

Zabezpečenie
Spoločnosť SKIL uplatňuje primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov, ktoré máme k dispozícii, pred manipuláciou, stratou, zničením, prístupom neoprávnených osôb alebo neoprávneným sprístupnením. Naše bezpečnostné postupy sú neustále vylepšované na základe dostupnosti nových technológií.

Súbory cookie
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť uložené vo vašom zariadení s prístupom na internet (ako je osobný počítač, smartfón alebo tablet) softvérom webového prehliadača, ktorý má k nim následne prístup.

Spoločnosť SKIL môže používať súbory cookie a podobné technológie na ukladanie predvolieb našich návštevníkov a optimalizovanie našej webovej stránky na ich základe. Pre zjednodušenie sa ako súbory cookie označujú aj podobné technológie, ako sú nástroje na sledovanie, pixely, webové majáky atď.

Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookie, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby nepovoľoval súbory cookie. Upozorňujeme, že niektoré časti väčšiny webových stránok nemusia fungovať správne, ak úplne odmietnete súbory cookie.

Môžete tiež použiť nastavenia svojho prehliadača na to, aby pri prehľadávaní odosielal požiadavku „nesledovať“. Upozorňujeme, že naša webová stránka momentálne nie je konfigurovaná tak, aby odpovedala na požiadavky „nesledovať“, ktoré môže váš prehliadač odoslať.

Súhlas s používaním súborov cookie tretej strany
Ak sa rozhodnete pokračovať v návšteve našej webovej stránky z našej domovskej stránky, vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie na našej webovej stránke. Výslovne súhlasíte s používaním nasledujúcich súborov cookie tretej strany.

Analytické súbory cookie

Tieto súbory cookies sa používajú na štatistickú analýzu používania našich webových stránok s cieľom zlepšiť webové stránky založené na týchto informáciách.

  • Google Analytics
  • New Relic

Súbory cookie sociálnych médií

Tieto súbory cookies umožňujú na našich webových stránkach integráciu určitých funkcií sociálnych médií (napríklad zdieľanie alebo "obľúbenie").

  • Youtube.com

Reklamné súbory cookies

Tieto súbory cookies umožňujú automatické rozhodovanie o reklamách, napríklad ktoré reklamy sa zobrazujú kde a komu. Môže sa to stať na základe profilu Vašich preferencií, ktorý je možné odvodiť z Vašej návštevy na našich webových stránkach a na iných webových stránkach, kde sa používajú reklamné súbory cookies.

  • Google Adwords
  • pixel v službe Facebook

Sloboda voľby
Vaše údaje by sme chceli využiť na to, aby sme vás informovali o našich výrobkoch a službách a aby sme vás podľa potreby požiadali o váš názor. Vaša účasť na takýchto kampaniach je samozrejme dobrovoľná. Ak už s tým nebudete viac súhlasiť, môžete nás kedykoľvek informovať, aby sme podľa toho zamedzili používaniu vašich údajov.

Webové stránky spoločnosti SKIL môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, na ktoré sa toto vyhlásenie o ochrane súkromia a používaní súborov cookie nevzťahuje.

Kancelária komisára pre informácie
Samozrejme, sme radi, že Vám pomôžeme, ak máte sťažnosť na spracovanie Vašich osobných údajov. V súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov máte tiež právo podávať sťažnosť na úrade komisára pre informácie o spracovaní Vašich údajov.

Zmeny
Tieto pravidlá ochrany súkromia a používania súborov cookie môžeme priebežne aktualizovať. Ak chcete mať prehľad o všetkých vykonaných zmenách, odporúčame vám pravidelne sledovať túto webovú stránku.        

Ak budú akékoľvek vaše osobné údaje, ktoré sme zaznamenali, napriek nášmu úsiliu o presnosť a aktuálnosť nepresné, na vašu žiadosť ich opravíme.

Kontakt
V prípade zájmu o informácie a užitočné rady, požiadaviek alebo sťažností týkajúcich spracovania vašich osobných údajov alebo nášho používania súborov cookie sa na nás obráťte prostredníctvom kontaktných informácií, ktoré nájdete tu.