Skip to content

Notificări legale şi denegarea responsabilităţii SKIL BV

© Copyright 2012-2021

Toate drepturile rezervate. Acest site web şi orice text, imagini, grafică, sunete, animaţii şi videoclipuri, precum şi aranjarea acestora în site sunt protejate prin copyright şi alte drepturi de proprietate sau protecţie. Conţinutul acestui site web nu poate fi copiat, răspândit, modificat sau pus la dispoziţia unor terţi în scopuri comerciale fără acordul prealabil al SKIL BV şi/sau licenţiatorului(ilor) acestuia. Unele site-uri web SKIL pot să conţină şi materiale supuse drepturilor unor terţi.

Mărci comerciale

Dacă nu este specificat altfel, toate mărcile comerciale de pe site-urile web SKIL sunt protejate de legea mărcilor comerciale. Acest lucru este valabil, în particular, pentru mărcile comerciale SKIL, ştampilele de tip, siglele şi emblemele companiei. Mărcile şi elementele de design utilizate pe site-urile noastre sunt proprietatea intelectuală a SKIL BV.

Denegarea responsabilităţii

Acest site web a fost compilat cu cea mai mare grijă. Cu toate acestea, SKIL BV nu poate garanta exactitatea informaţiilor furnizate. SKIL BV exclude prin prezenta orice răspundere pentru pagubele care rezultă direct sau indirect din utilizarea acestui site web, cu excepţia cazurilor de conduită necorespunzătoare intenţionată sau neglijenţă gravă din partea SKIL. Conţinutul acestui site web poate fi modificat sau eliminat în orice moment, fără notificare.