Skip to content

Jak uzyskać najlepsze rezultaty szlifowania?

  1. Jak uzyskać najlepsze rezultaty szlifowania?

    Wywieranie zbyt dużego nacisku na szlifierkę obniża wydajność szlifowania i zwiększa ryzyko przeciążenia narzędzia. Właściwy nacisk gwarantuje najlepsze rezultaty szlifowania.