Skip to content

Jamstvo

Svi SKIL alati uređaji su pažljivo pregledani, detaljno ispitani i podvrgnuti zahtjevnim SKIL postupcima kontrole kvalitete. Zbog toga SKIL jamči za svoje električne alate i alate za mjerenje. Ovo jamstvo ne ograničava jamstvo kupca koje proizlazi iz ugovora o prodaji s distributerom niti važeće zakonske odredbe.

Dajemo jamstvo za SKIL alate u skladu sa sljedećim uvjetima:

1. Odobravamo jamstvo u skladu s odredbama 2 do 8 na besplatan popravak bilo kojeg alata za vrijeme trajanja jamstva ako je do kvara dokazano došlo uslijed greške na materijalu ili u proizvodnji.

2a. Omogućujemo vam jamstveno razdoblje bez potrebe za registracijom.

2b. Trajanje jamstva za SKIL alate kupljene nakon 1. veljače 2019.:

 • Jamstvo traje tri godine ili jednu godinu ako se radi o profesionalnoj ili sličnoj upotrebi.
 • Za akumulatorske alate „BRUSHLESS MOTOR” bez četkica jamstvo traje pet godina ili jednu godinu ako se radi o profesionalnoj ili sličnoj upotrebi.
 • Za baterije „ACTIVCELL”, jamstvo traje dvije godine ili šest mjeseci ako se radi o profesionalnoj ili sličnoj upotrebi.
 • Za baterije „KEEP COOL”, jamstvo traje tri godine ili šest mjeseci ako se radi o profesionalnoj ili sličnoj upotrebi.

Trajanje jamstva započinje na dan kupnje prvog kupca, što se utvrđuje datumom originalnog dokaza o kupnji.

2c. Trajanje jamstva za SKIL alate kupljene prije 1. veljače 2019.:

 • Trajanje jamstva je 24 mjeseca ili 12 mjeseci u slučaju profesionalne ili slične upotrebe.
 • Za baterije je trajanje jamstva 6 mjeseci.

Trajanje jamstva započinje na dan kupnje prvog kupca, što se utvrđuje datumom originalnog dokaza o kupnji.

3. Sljedeće nije uključeno u jamstvo:

 • Dijelovi koji podliježu habanju ili deranju uslijed normalne upotrebe ili prirodnom habanju i deranju kao i kvarovi alata prouzročeni habanjem i deranjem pri normalnoj upotrebi ili prirodnim habanjem i deranjem.
 • Kvarovi alata prouzročeni nepoštivanjem uputstava za korisnika, nepravilnom upotrebom, upotrebom u neuobičajenom okruženju ili pod neuobičajenim uvjetima, preopterećenjem ili neispravnim održavanjem.
 • Kvarovi alata prouzročeni upotrebom dodatne opreme ili dijelova koji nisu originalna SKIL dodatna oprema ili dijelovi.
 • Alati koji su izmijenjeni ili na kojima su napravljene izmjene.
 • Manja umanjenja željene kvalitete koja značajno ne mijenjaju vrijednost i uporabljivost alata.
 •  

4. Popravit ćemo kvarove koje priznajemo u jamstvenom roku besplatnim popravkom alata ili njegovom zamjenom (po mogućnosti s usporedivim modelom). Zamijenjeni alati ili dijelovi postaju naše vlasništvo.

5. Reklamacije u jamstvu moraju se podnijeti u jamstvenom roku. Dotični alat, osim dodatne opreme ili posebne kutije, mora se dostaviti s originalnom potvrdom o kupovini na kojoj je naveden datum kupovine i opis proizvoda prodavaču ili jednom od naših servisnih centara za korisnike navedenim na www.skileurope.com. Djelomično ili potpuno rastavljeni alati nisu pokriveni jamstvom. Ako kupac šalje alat prodavaču ili servisnom centru za korisnike, troškove i rizike prijevoza snosi kupac.

6. Sve reklamacije osim prava na popravak kvara kako su navedeni u ovom jamstvu, isključeni su iz jamstva.

7. Razdoblje jamstva za alat neće se produljiti ili obnoviti kao posljedica bilo kojeg zahvata koji provedemo u ovom jamstvenom roku.

8. Prethodno navedeni uvjeti jamstva ne odnose se na sljedeće brojeve modela:

1580    3005    3205    3805    5350    7242   9111
1710    3055    3410    3910    5810    7352
1851    3101    3460    4510    6705    7461
2705    3103    3510    4511    6710    7641
3000    3121    3610    4940    7241    9110

Jamstvene uvjete za te alate zatražite od svog prodavača.

Gore navedeno jamstvo odnosi se na alate koji su kupljeni i koji se upotrebljavaju u Europi.

Ovo jamstvo je pod nadležnošću nizozemskih zakona, osim Konvencije Ujedinjenih naroda o Ugovorima za međunarodnu prodaju roba (CISG).

Skil B.V.
Rithmeesterpark 22 A1
4838 GZ Breda
Nizozemska

Travanj 2019.