Skip to content

Juridiske bemærkninger og ansvarsfraskrivelse SKIL B.V.

© Copyright 2012-2021

Alle rettigheder forbeholdes. Dette internetsted inklusive, herunder al tekst, billeder, grafik, lyd, animationer og videoer samt opsætningen af disse på dette internetsted, er ophavsretligt beskyttede. Det er ikke tilladt i erhvervsmæssigt øjemed at kopiere, videreformidle eller ændre indholdet af dette internetsted eller gøre det tilgængeligt for tredjepart uden forhåndsgodkendelse fra SKIL B.V. og/eller dennes licensgivere. Nogle internetsteder tilhørende SKIL kan desuden indeholde ophavsretligt beskyttet materiale tilhørende tredjepart.

Varemærker

Medmindre andet fremgår, er samtlige varemærker på SKILs internetsteder ophavsretligt beskyttede. Det gælder især SKILs varemærker, logoer og skrifttyper. De på SKILs internetsteder benyttede mærker og designelementer er immaterielle aktiver tilhørende SKIL B.V.

Ansvarsfraskrivelse

Selvom der ved udarbejdelsen af dette internetsted er udvist stor omhu, kan SKIL B.V. ikke garantere, at alle oplysninger er retvisende. SKIL B.V. påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der er en direkte eller indirekte følge af brug af dette internetsted, medmindre der er udvist forsæt eller grov uagtsomhed fra SKILs side. Indholdet af dette internetsted kan når som helst ændres eller fjernes uden varsel.