Odgovorno lice za veb-sajtove kompanije Skil

Naziv i adresa

Skil B.V.
Konijnenberg 62
4825 BD Breda
The Netherlands

Generalni direktor

Alexander Bartel

Informacije za kontakt

Broj telefona: +31(0)76-205 0400

Matični broj

66638054 (Holandija)

PIB

NL856641273B01

Pravno obaveštenje i Skil BV odricanje odgovornosti

Pravno obaveštenje i Skil BV odricanje odgovornosti

Sva prava zadržana. Ovaj veb-sajt, kao i celokupan tekst, slike, grafike, zvuk, animacije i video snimci, kao i njihov raspored, na ovom veb-sajtu su zaštićeni autorskim i drugim vlasničkim ili zaštitnim pravima. Sadržaj ovog veb-sajta ne sme da se kopira, prenosi, menja niti čini dostupnim trećim stranama u komercijalne svrhe, bez prethodne saglasnosti kompanije Skil BV i/ili njihovih izdavalaca licenci. Neki Skil veb-sajtovi mogu da sadrže materijal koji podleže autorskim pravima nezavisnih proizvođača.

Žigovi

Osim ako nije drugačije navedeno, svi žigovi na Skil veb-sajtovima su zaštićeni zakonom o žigovima. Ovo se posebno primenjuje na Skil žigove, obeležja žiga, logotipe kompanije i ambleme. Ove oznake i dizajnirani elementi koji se koriste na našim sajtovima predstavljaju intelektualnu svojinu kompanije Skil BV.

Odricanje odgovornosti

Ovaj veb-sajt je napravljen veoma pažljivo. Skil BV ipak ne može da garantuje tačnost navedenih informacija. Skil BV ovim isključuje svaku odgovornost za štete nastale direktno ili posredno usled korišćenja ovog veb-sajta, izuzev u slučaju zlonamernog ponašanja ili grubog nehata kompanije Skil. Sadržaj ovog veb-sajta može da bude izmenjen u bilo kom trenutku, bez obaveštenja.

Izjava o privatnosti Skil BV

Skil BV ceni Vaše interesovanje za naše proizvode i Vašu posetu ovom veb sajtu.

Skil poštuje Vašu privatnost

Zaštita Vaše privatnosti u obradi Vaših ličnih podataka je važno pitanje na koje mi obraćamo specijalnu pažnju tokom naših poslovnih procesa. Lični podaci prikupljeni tokom poseta našim veb sajtovima obrađuju se u tajnosti i u skladu sa zakonskim odredbama. Zaštita podataka i bezbednost informacija su deo politike naše kompanije. Skil veb sajtovi mogu uključivati linkove za druge veb sajtove koji nisu pokriveni ovom izjavom o privatnosti.

Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Kada posetite naše vebsajtove naš veb server automatski memoriše ime Vašeg internet provajdera, veb sajt sa koga nas posećujete, veb sajtove koje posećujete i datum i dužinu Vaše posete. Skil može da koristi kolačiće i aktivne komponente (npr. JavaScript) da prati preferencije posetilaca i optimizuje naše veb sajtove u skladu sa tim. Možete ponovo uspostaviti Vaš pregledač ili da Vas obaveštava kada dobijete kolačić, ili da odbije da prihvata kolačiće. Imajte u vidu da određeni delovi većine sajtova možda neće pravilno funkcionisati ako odbacite kolačić.

Dodatni lični podaci se memoriše samo ako ih Vi dobrovoljno date, na primer u kontekstu registracije, ankete, takmičenja ili izvršenja ugovora.

Korišćenje i obelodanjivanje ličnih podataka i specifikacija svrhe

Skil će koristiti Vaše lične podatke isključivo u svrhe tehničkog administriranja veb sajtova, administracije potrošača, anketa o proizvodima i marketinga, samo u meri u kojoj je to neophodno u svakom pojedinačnom slučaju. Vaši lični podaci neće biti obelodanjivani trećim licima izvan Skil BV bez Vašeg pristanka.

Bezbednost

Skil koristi bezbednosne mere radi zaštite podataka koji su pod našom kontrolom protiv manipulacije, gubitka, uništenja, pristupa neovlašćenih lica ili protiv neovlašćenog obelodanjivanja. Naše bezbednosne procedure se neprestano poboljšavaju, kako nove tehnologije postaju dostupne.

Sloboda izbora

Želeli bismo da koristimo Vaše podatke da Vas obaveštavamo o našim proizvodima i uslugama i da tražimo Vaše mišljenje, gde je to primenljivo. Naravno, Vaše učešće u takvim kampanjama je dobrovoljno. Ukoliko ne pristajete, možete nas o tome obavestiti u bilo kom trenutku, da bismo mi mogli da sprečimo korišćenje Vaših podataka u skladu sa tim. Za detaljnije informacije, upućujemo Vas na lokalne veb sajtove-servise.

Tehnički zahtevi

Da biste dobili optimalnu prezentaciju naših internet stanica na Vašem računaru i omogućili sebi da korišćenje svih funkcija ovog sajta, molimo Vas da uzmete u obzir sledeće savete:

Pregledač

Mi preporučujemo korišćenje sledećih pregledača: Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Google Chrome 5.0.x, 5.x, Safari i Opera 10.6. Kada koristite starije verzije pregledača (npr. Internet Explorer 6) to može u nekim slučajevima izazvati ograničenja funkcionalnosti.

Adobe® Reader

Neke Skil internet stranice pružaju PDF dokumenta. Da biste mogli da pročitate ova dokumenta, biće Vam potrebno da instalirate Adobe® Reader, koji možete preuzeti na: www.adobe.com

JavaScript

Neke funkcije udobnosti na Skil internet stranicama zahtevaju pregledač sa aktiviranim JavaScript. Zbog toga, predlažemo Vam da aktivirate JavaScript u Vašem pregledaču.

Kolačići

Neke funkcije udobnosti na Skil internet stranicama zahtevaju pregledač sa aktiviranim Kolačićima. Zbog toga, predlažemo Vam da aktivirate Kolačiće u Vašem pregledaču.