Odgovoran za internet stranice Skil Europe B.V.

Ime i adresa

Skil Europe B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
Holandija

Upravni odbor

Gerhard Kobesen

Broj telefona

+31 76 57 95 000

Registracioni broj Privredne komore

20067148

Pravni saveti od Skil Europe BV

© Autorska prava 2011-2017.

Sva prava zadržana. Tekst, slike, grafike, zvuk, animacije i video, kao i uređenje istih na Skil veb sajtovima zaštićeni su autorskim pravima i drugim komercijalnim zaštitnim pravima. Sadržaj ovih veb sajtova ne sme se kopirati, distribuirati, menjati ili činiti dostupnim trećim licima u komercijalne svrhe. Neki od Skil veb sajtova takođe sadrže slike koje podležu autorskim pravima trećih lica.

Robne marke

Ukoliko nije drugačije naznačeno, sve robne marke na Skil veb sajtovima su zaštićene u skladu sa zakonom o zaštiti robnih marki. Ovo se naročito odnosi na Skil robne marke, žigove, fabričke žigove i ambleme. Oznake i elementi dizajna korišćeni na našim sajtovima su intelektualna svojina Skil Europe BV.

Napomena o garanciji

Ovaj veb sajt je napravljen sa velikom pažnjom. Skil Europe BV ne može garantovati tačnost pruženih informacija. Skil Europe BV ovime isključuje svaku odgovornost za štetu nastalu direktno ili indirektno od korišćenja ovog veb sajta, osim u slučaju namerne greške ili grube nepažnje od strane Skil-a.

Napomena o licenci

Intelektualna svojina koja je deo sadržaja ovog Skil veb sajta, npr. patenti, žigovi i autorska prava, je zaštićena. Ovaj veb sajt ne daje dozvolu za korišćenje intelektualne svojine Skil-a ili trećih lica.

Pravna napomena

Skil Europe BV Limited Vam se zahvaljuje na poseti ovom sajtu i na Vašem interesovanju za naše proizvode. Svi lični podaci uneti na Skil vebsajt će se čuvati, obrađivati, i, po potrebi, slati kompanijama Skil Europe BV isključivo u svrhe pružanja personalne usluge Vama, radi slanja informacija o proizvodima ili slanja obaveštenja o ponudama usluga. Skil Europe BV garantuje da će Vaši podaci biti čuvani u strogoj tajnosti u skladu sa zakonskim odredbama o zaštiti podataka.

Izjava o privatnosti Skil Europe BV

Skil Europe BV ceni Vaše interesovanje za naše proizvode i Vašu posetu ovom veb sajtu.

Skil poštuje Vašu privatnost

Zaštita Vaše privatnosti u obradi Vaših ličnih podataka je važno pitanje na koje mi obraćamo specijalnu pažnju tokom naših poslovnih procesa. Lični podaci prikupljeni tokom poseta našim veb sajtovima obrađuju se u tajnosti i u skladu sa zakonskim odredbama. Zaštita podataka i bezbednost informacija su deo politike naše kompanije. Skil veb sajtovi mogu uključivati linkove za druge veb sajtove koji nisu pokriveni ovom izjavom o privatnosti.

Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Kada posetite naše vebsajtove naš veb server automatski memoriše ime Vašeg internet provajdera, veb sajt sa koga nas posećujete, veb sajtove koje posećujete i datum i dužinu Vaše posete. Skil može da koristi kolačiće i aktivne komponente (npr. JavaScript) da prati preferencije posetilaca i optimizuje naše veb sajtove u skladu sa tim. Možete ponovo uspostaviti Vaš pregledač ili da Vas obaveštava kada dobijete kolačić, ili da odbije da prihvata kolačiće. Imajte u vidu da određeni delovi većine sajtova možda neće pravilno funkcionisati ako odbacite kolačić.

Dodatni lični podaci se memoriše samo ako ih Vi dobrovoljno date, na primer u kontekstu registracije, ankete, takmičenja ili izvršenja ugovora.

Korišćenje i obelodanjivanje ličnih podataka i specifikacija svrhe

Skil će koristiti Vaše lične podatke isključivo u svrhe tehničkog administriranja veb sajtova, administracije potrošača, anketa o proizvodima i marketinga, samo u meri u kojoj je to neophodno u svakom pojedinačnom slučaju. Vaši lični podaci neće biti obelodanjivani trećim licima izvan Skil Europe BV bez Vašeg pristanka.

Bezbednost

Skil koristi bezbednosne mere radi zaštite podataka koji su pod našom kontrolom protiv manipulacije, gubitka, uništenja, pristupa neovlašćenih lica ili protiv neovlašćenog obelodanjivanja. Naše bezbednosne procedure se neprestano poboljšavaju, kako nove tehnologije postaju dostupne.

Sloboda izbora

Želeli bismo da koristimo Vaše podatke da Vas obaveštavamo o našim proizvodima i uslugama i da tražimo Vaše mišljenje, gde je to primenljivo. Naravno, Vaše učešće u takvim kampanjama je dobrovoljno. Ukoliko ne pristajete, možete nas o tome obavestiti u bilo kom trenutku, da bismo mi mogli da sprečimo korišćenje Vaših podataka u skladu sa tim. Za detaljnije informacije, upućujemo Vas na lokalne veb sajtove-servise.

Kontakt

Za dobijanje informacija, korisne sugestije, žalbe u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, možete se obratiti našem glavnom službeniku za zaštitu podataka.Ukoliko se dogodi da podaci nisu precizni, uprkos našim naporima i ažurnosti; mi ćemo ispraviti tu informaciju na Vaš zahtev. Ukoliko se dogodi da podaci nisu precizni, uprkos našim naporima i ažurnosti; mi ćemo ispraviti tu informaciju na Vaš zahtev.

Robert Bosch France
Mr. Golo Seume (RBFR/DSO)
32 avenue Michelet
93404 Saint Ouen
Francuska

Tehnički zahtevi

Da biste dobili optimalnu prezentaciju naših internet stanica na Vašem računaru i omogućili sebi da korišćenje svih funkcija ovog sajta, molimo Vas da uzmete u obzir sledeće savete:

Pregledač

Mi preporučujemo korišćenje sledećih pregledača: Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Google Chrome 5.0.x, 5.x, Safari i Opera 10.6. Kada koristite starije verzije pregledača (npr. Internet Explorer 6) to može u nekim slučajevima izazvati ograničenja funkcionalnosti.

Flash® Player

Neke od Skil internet stranica sadrže animacije koje su napravljenje korišćenjem Flash®. Da biste puštali animacije u Vašem pregledaču, biće potrebno da instalirate Flash® Plug-in, koji možete preuzeti na:

www.adobe.com

Adobe® Reader

Neke Skil internet stranice pružaju PDF dokumenta. Da biste mogli da pročitate ova dokumenta, biće Vam potrebno da instalirate Adobe® Reader, koji možete preuzeti na:

www.adobe.com

JavaScript

Neke funkcije udobnosti na Skil internet stranicama zahtevaju pregledač sa aktiviranim JavaScript. Zbog toga, predlažemo Vam da aktivirate JavaScript u Vašem pregledaču.

Kolačići

Neke funkcije udobnosti na Skil internet stranicama zahtevaju pregledač sa aktiviranim Kolačićima. Zbog toga, predlažemo Vam da aktivirate Kolačiće u Vašem pregledaču.