Podmiot odpowiedzialny za strony internetowe Skil Europe B.V.

Nazwa i adres

Skil Europe B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
Holandia

Zarząd

Gerhard Kobesen

Tel.

+31 76 57 95 000

Nr wpisu do rejestru Izby Handlowej

20067148

Zalecenia prawne Skil Europe BV

© Copyright 2011-2017

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i filmy wideo oraz ich kompozycja na stronach internetowych Skil podlegają ochronie praw autorskich i innych praw. Zawartość stron internetowych nie może być kopiowana, upowszechniana, modyfikowana ani udostępniana osobom trzecim w celach komercyjnych. Niektóre strony internetowe Skil zawierają ponadto obrazy, do których prawa autorskie posiadają osoby/firmy trzecie.

Znaki towarowe

O ile nie umieszczono innej informacji, wszystkie znaki towarowe znajdujące się na stronach internetowych Skil są zastrzeżone. Dotyczy to w szczególności znaków towarowych Skil, tabliczek znamionowych, logo firmowego i emblematów. Zamieszczone na naszych stronach internetowych marki oraz elementy kompozycyjne stanowią własność intelektualną Skil Europe BV.

Nota gwarancyjna

Niniejsze strony internetowe zostały przygotowane z najwyższą starannością. Mimo to Skil Europe BV nie może zagwarantować całkowitej bezbłędności i dokładności prezentowanych tutaj informacji. Niniejszym Skil Europe BV wyklucza wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z wykorzystania informacji zawartych na stronach internetowych, o ile nie są one wynikiem zamierzonego działania lub poważnego zaniedbania ze strony firmy Skil.

Nota licencyjna

Zawarta na stronach internetowych Skil własność intelektualna, np. patenty, marki i prawa autorskie, podlega ochronie prawnej. Niniejsze strony internetowe nie stanowią licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej firmy Skil ani osób/firm trzecich.

Nota prawna

Firma Skil Europe BV Limited dziękuje za odwiedzenie tych stron internetowych i zainteresowanie naszymi produktami. Wszelkie dane osobowe pobierane za pośrednictwem stron internetowych firmy Skil będą zapisywane, przetwarzane oraz ew. przekazywane przedsiębiorstwom wchodzącym w skład Skil Europe BV wyłącznie w celu otoczeniu Państwa indywidualną opieką, przesyłania informacji o produktach lub przedstawienia oferty usługowej. Firma Skil Europe BV zapewnia, że Państwa dane będą traktowane jako poufne, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Polityka prywatności firmy Skil Europe BV

Firma Skil Europe BV docenia Państwa zainteresowanie swoimi produktami i stroną internetową.

Skil szanuje Państwa prywatność

Ochrona prywatności podczas przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych firmy to bardzo istotny dla nas aspekt, który uwzględniamy we wszystkich procedurach wewnętrznych. Dane osobowe pobrane podczas Państwa wizyty na naszych stronach internetowych traktujemy jako poufne i przetwarzamy zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Ochrona danych osobowych oraz bezpieczeństwo informacji stanowią część polityki naszego przedsiębiorstwa. Strony internetowe Skil mogą zawierać odsyłacze do innych stron, w odniesieniu do których nie obowiązuje niniejsza deklaracja o ochronie danych osobowych.

Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych

Podczas Państwa odwiedzin na naszych stronach internetowych, rejestrujemy nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, stronę, z której zostaliście Państwo przekierowani na strony naszego serwisu, strony internetowe wywołane z naszego serwisu oraz datę i czas trwania odwiedzin. Skil może wykorzystywać pliki cookie oraz aktywne komponenty (np. skrypt Java), aby sprawdzać preferencje odwiedzających i odpowiednio do nich dostosowywać działanie serwisu. Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej, tak aby powiadamiała użytkownika o plikach cookie lub odrzucała akceptację plików cookie. Należy pamiętać, że pewne funkcje na większości stron nie będą dostępne bez zaakceptowania plików cookie.

Pozostałe dane osobowe są zapisywane jedynie w przypadku dobrowolnego udostępnienia ich nam przez Państwa, np. przy procedurze rejestracji, przy wypełnianiu ankiety, udziale w konkursie lub w celu realizacji umowy.

Zasady i cele wykorzystania oraz ujawniania danych osobowych

Firma Skil będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe w celach technicznego administrowania stronami internetowymi, zarządzania danymi dotyczącymi klientów, jak również do ankiet na temat produktów oraz do celów marketingowych – każdorazowo w wymaganym zakresie. Bez Państwa zgody nie będziemy przekazywać Państwa danych osobom/firmom trzecim nie wchodzącym w skład Skil Europe BV.

Bezpieczeństwo

Skil podejmuje środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę znajdujących się w naszym posiadaniu danych Państwa przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, udostępnieniem ich osobom niepowołanym lub bezprawnym ich ujawnieniem. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są stale ulepszane, zgodnie z aktualnym rozwojem odpowiednich technologii.

Możliwość wyboru

Chcielibyśmy wykorzystywać Państwa dane osobowe również w celu informowania Państwa o naszych produktach i usługach, jak również do celów ankietowych. Oczywiście, Państwa udział w tego typu akcjach jest całkowicie dobrowolny. Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody, mogą Państwo w każdej chwili przekazać nam swoją decyzję, abyśmy mogli odpowiednio zabezpieczyć Państwa dane. Dalsze informacje na ten temat znajdziecie Państwo na regionalnej stronie firmy Skil.

Kontakt

Zapytania, pomocne sugestie oraz reklamacje dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych. W przypadku, gdybyśmy pomimo naszych starań dysponowali nieprawidłowymi danymi Państwa, na Państwa żądanie dokonamy stosownych poprawek.

Robert Bosch France
Mr. Golo Seume (RBFR/DSO)
32 avenue Michelet
93404 Saint Ouen
Francja

Wymagania techniczne

Aby nasze strony internetowe były prawidłowo wyświetlane na ekranach Państwa komputerów oraz aby mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji portalu, przedstawiamy zalecenia dotyczące wymagań technicznych :

Przeglądarka internetowa

Zalecamy stosowanie następujących wersji przeglądarek: Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Google Chrome 5.0.x, 5.x, Safari oraz Opera 10.6. Podczas używania starszych wersji przeglądarek (np. Internet Explorer 6) mogą wystąpić ograniczenia funkcjonalności.

Flash® Player

Część stron internetowych Skil zawiera animacje zrealizowane w technologii Flash®. Aby animacje te wyświetlały się prawidłowo w przeglądarce, potrzebny Państwu będzie plugin Flash®, który można pobrać z następującej strony:

www.adobe.com

Adobe® Reader

Niektóre strony internetowe Skil oferują dokumenty w formacie PDF. Aby otworzyć te dokumenty, potrzebny Państwu będzie program Adobe® Reader,który można pobrać z następującej strony:

www.adobe.com

Skrypt Java

Niektóre funkcje na stronach internetowych Skil wymagają przeglądarki z aktywnym skryptem Java. Dlatego sugerujemy włączenie skryptu Java w przeglądarce.

Pliki cookie

Niektóre funkcje na stronach internetowych Skil wymagają zaakceptowania plików cookie w przeglądarce. Dlatego sugerujemy zaakceptowanie plików cookie w przeglądarce.