Ansvarlig for internettsidene til Skil Europe B.V.

Navn og adresse

Skil Europe B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
Nederland

Styret

Gerhard Kobesen

Telefonnummer

+31 76 57 95 000

Organisasjonsnummer

20067148

Juridisk råd fra Skil Europe BV

© Opphavsrett 2011-2017

Med enerett. Tekst, bilder, grafikk, lyd, animasjoner og videoer så vel som oppsett av de samme på Skil-websider er beskyttet av opphavsrett og andre kommersielle beskyttende rettigheter. Inneholdet i disse websidene kan ikke kopieres, spres, endres eller gjøres tilgjengelige for tredjeparter for kommersielle formål. Noen Skil-websider inneholder også bilder som er underlagt tredjeparts-opphavsrettigheter.

Varemerker

Med mindre annet er oppgitt, er alle varemerker på Skil-websider beskyttet av varemerkelovgivning. Dette gjelder spesielt for Skil-varemerker, typesignetter, bedriftslogoer og emblemer. Merkene og designelementer som brukes på sidene er immateriell eiendom tilhørende Skil Europe BV.

Garantimerknad

Denne websiden ble satt sammen med den største forsiktighet. Skil Europe BV kan likevel ikke innestå for nøyaktigheten av informasjonen som er oppgitt. Skil Europe BV utelukker herved alt ansvar for skade som indirekte eller direkte følge av bruken av denne websiden, med unntak av grov forsømmelse eller grov uaktsomhet hos Skil.

Lisensmerknad

Den immaterielle eiendommen som står på Skils webside, f.eks. patenter, merker og opphavsrett, er beskyttet. Denne websiden gir ingen garanti for bruken av immateriell eiendom som tilhører Skil eller tredjeparter.

Juridisk merknad

Skil Europe BV Limited takker deg for at du har besøkt denne websiden og for din interesse for våre produkter. Alle personlige data oppgitt på Skils webside vil lagres, behandles og, om nødvendig, gir visere til bedrifter i Skil Europe BV utelukkende med henblikk på å gi deg personlig service, sende deg produktinformasjon eller sende servicetilbud. Skil Europe BV garanterer at dine data vil behandles med streng konfidensialitet i samsvar med datavernlovgivning.

Personvernuttalelse Skil Europe BV

Skil Europe BV setter pris på din interesse i sine produkter og ditt besøk på denne websiden.

Skil respekterer ditt personvern

Beskyttelsen av ditt personvern i behandlingen av dine personlige data er viktig for oss, og nor vi vier spesiell oppmerksomhet i våre forretningsprosesser. Personlige opplysninger som vi får når du besøker websiden vår, behandles konfidensielt av oss og i samsvar med juridiske bestemmelser. Datavern og informasjonssikkerhet inngår i vår bedriftspolicy. Skil-websider kan inneholde linker til andre websider som ikke omfattes av denne personvernuttalelsen.

Samling og bearbeiding av personlige data

Når du besøker våre websider, registrerer vår webserver automatisk navnet på din internettleverandør, websiden som du besøkte oss fra, websidene du faktisk er innom og dato og varighet av besøket. Skil kan bruke cookies og aktive komponenter (f.eks. JavaScript) for å følge preferansene til våre gjester og optimere våre websider i henhold til disse. Du kan nullstille nettleseren enten for å underrette når du mottar en cookie, eller til å avslå cookies. Vær oppmerksom på at enkelte områder på de fleste sider kanskje ikke fungerer som de skal hvis du avviser en cookie.

Ytterligere personlige data lagres bare hvis du selv velger det, f.eks. i forbindelse med en registrering, en undersøkelse, en konkurranse eller i gjennomføringen av en kontrakt.

Bruk og frigivelse av personlig data og formålspesifikasjon

Skil vil bruke dine personlige data utelukkende for teknisk administrasjon av websidene, kundeadministrasjon, produktundersøkelser og markedsføring, bare i den grad det er nødvendig i det enkelte spesifikke tilfellet. Dine personlige data vil ikke gis videre til tredjeparter utenfor Skil Europe BV uten ditt samtykke.

Sikkerhet

Skil bruker sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningene vi har kontroll over mot manipulering, tap, destruering, tilgang av uautoriserte personer eller mot uautorisert frigivelse. Våre sikkerhetsprosedyrer forbedres kontinuerlig etter hvert som ny teknologi gjøres tilgjengelig.

Valgfrihet

Vi vil gjerne bruke dine data for å informere deg om våre produkter og tjenester og be om din mening, der det er aktuelt. Din deltakelse i slike kampanjer er selvsagt valgfri. Dersom du ikke samtykker, kan du når som helst informere oss, slik at vi kan forby bruk av din data i henhold til ditt ønske. For mer informasjon, kan du se de lokale websidetjenestene.

Kontakt

For informasjon, nyttige forslag, klager vedrørende behandlingen av dine personlige opplysninger, kan vi henvise til vår datavernansvarlig. Dersom det oppstår feil data til tross for våre forsøk på å oppnå nøyaktighet og punktlighet, vil vi korrigere den informasjonen på din henvendelse. Should there be data incorrect in spite of our efforts for accuracy and timeliness; we will correct that information at your request.

Robert Bosch France
Golo Seume (RBFR/DSO)
32 avenue Michelet
93404 Saint Ouen
Frankrike

Tekniske krav

For å motta en optimal fremstilling av våre internett-sider på PC-en din og for at du skal kunne benytte alle funksjonene på siden, vennligst merk følgende råd:

Nettleser

Vi anbefaler at du brukre følgende nettlesere: Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Google Chrome 5.0.x, 5.x, Safari og Opera 10.6. Når du bruker eldre versjoner av nettlesere (f.eks. Internet Explorer 6), kan det i noen tilfeller føre til funksjonsbegrensninger.

Flash® Player

Noen av Skils internettsider inneholder animasjoner som er laget med Flash®. For å spille av animasjoner i nettleseren din, må du ha Flash® Plug-in installert, som du kan laste ned fra:

www.adobe.com

Adobe® Reader

Noen Skil-internettsider gir PDF-dokumenter. For å lese disse dokumentene, må du ha Adobe® Reader installert, som du kan laste ned fra:

www.adobe.com

JavaScript

Noen praktiske funksjoner på Skil-internettsidene krever en nettleser der JavaScript er aktivert. Derfor foreslår vi at du aktiverer JavaScript i nettleseren din.

Cookies

Noen praktiske funksjoner på Skils internettsider krever at cookies er aktivert på nettleseren. Derfor foreslår vi at du aktiverer cookies i nettleseren din.