Atbildīgais par Skil Europe B.V. interneta lappusēm

Nosaukums un adrese

Skil Europe B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
Nīderlande

Direkcija

Gerhard Kobesen

Tālruņa numurs

+31 76 57 95 000

Reģistrācijas numurs tirdzniecības kamerā

20067148

Tiesiskās konsultācijas no Skil Europe BV

© Copyright 2011-2017

Visas tiesības ir aizsargātas. Teksts, attēli, grafiskie objekti, skaņas ieraksti, animācijas un video, kā arī visu šo formu attēlojums Skil interneta vietnēs ir aizsargāts ar autortiesībām un citām komerciālā īpašuma aizsardzības tiesībām. Šo interneta vietņu saturu nedrīkst ar komerciāliem mērķiem kopēt, izplatīt, izmainīt vai darīt pieejamu trešajām pusēm. Dažas Skil interneta vietnes satur attēlus, kas ir trešo pušu autortiesību objekti.

Tirdzniecības zīmes

Visas tirdzniecības zīmes Skil interneta vietnēs ir aizsargātas ar tirdzniecības zīmju likumu, ja vien nav norādīts citādi. Tas īpaši attiecas uz Skil tirdzniecības zīmēm, tipu apzīmējumiem, firmas logotipiem un emblēmām. Mūsu interneta vietnēs izmantotās zīmes un dizaina elementi ir Skil Europe BV intelektuālais īpašums.

Piezīme par garantiju

Šī interneta vietne ir veidota ar vislielāko rūpību. Tomēr Skil Europe BV nevar pilnīgi garantēt sniegtās informācijas absolūtu precizitāti. Tāpēc Skil Europe BV noraida jebkuru atbildību par bojājumiem, kuru tiešs vai netiešs cēlonis ir šīs mājas lapas izmantošana, izņemot, gadījumus, kad tiek konstatēts tīšs pārkāpums vai rupja nolaidība no Skil puses.

Piezīme par licencēm

Intelektuālais īpašums, ko satur Skil interneta vietne, piemēram, patenti, zīmes un autortiesību objekti, ir aizsargāts. Šajā interneta vietnē netiek sniegtas tiesības izmantot Skil intelektuālo īpašumu trešajām pusēm.

Piezīme par personisko datu aizsardzību

Skil Europe BV Limited pateicas Jums par šīs interneta vietnes apmeklēšanu un arī par interesi par mūsu izstrādājumiem. Visi šajā interneta vietnē ievadītie personīgie dati tiks saglabāti, apstrādāti un vajadzības gadījumā nodoti tālāk ar Skil Europe BV saistītajām firmām tikai un vienīgi ar mērķi nodrošināt Jums personīgo apkalpošanu, nosūtīt Jums informāciju par izstrādājumiem vai arī nosūtīt Jums pakalpojumu piedāvājumus. Skil Europe BV garantē, ka attiecībā uz Jūsu personīgajiem datiem tiks ievērota stingra konfidencialitāte, atbilstoši likumdošanai par datu aizsardzību.

Skil Europe BV deklarācija par privātumu

Skil Europe BV augstu vērtē Jūsu interesi par mūsu izstrādājumiem un šīs interneta vietnes apmeklējumu.

Skil ciena Jūsu privātumu

Mums ir ļoti svarīga Jūsu privātuma aizsardzība, veicot Jūsu personisko datu apstrādi, un darījumu procesu gaitā mēs tam veltām īpašu vērību. Mūsu interneta vietņu apmeklējumu laikā uzkrātie personīgie dati tiek apstrādāti pilnīgi konfidenciāli un atbilstoši likumdošanai. Datu aizsardzība un informācijas drošība ir mūsu firmas politikas daļa. Skil interneta vietnes var saturēt pārsūtnes uz citām interneta vietnēm, uz kurām neattiecas šī deklarācija par privātumu.

Personisko datu vākšana un apstrāde

Laikā, kad Jūs apmeklējat mūsu interneta vietnes, mūsu tīkla serveris automātiski reģistrē interneta pakalpojumu sniedzēja un tā vietnes nosaukumu, no kuras Jūs mūs pašreiz apmeklējat, Jūsu apmeklētās vietnes nosaukumu, kā arī apmeklējuma datumu un ilgumu. Lai atsekotu mūsu apmeklētāju prioritātes un atbilstoši tām optimizētu mūsu vietnes, Skil var izmantot sīkdatnes (Cookies) un aktīvās sastāvdaļas (piemēram, JavaScript). Jūs varat iestatīt savu tīkla pārlūkprogrammu tā, lai tā ziņotu Jums par sīkdatnes saņemšanu, vai arī aizliegt sīkdatņu saņemšanu vispār. Lūdzam ņemt vērā, ka sīkdatņu saņemšanas aizlieguma gadījumā vairumam interneta vietņu noteiktas zonas var pienācīgi nefunkcionēt.

Personīgie papildu dati tiek uzkrāti vienīgi tādā gadījumā, ja tam no Jums ir saņemta piekrišana; pie tādiem, piemēram, pieder dati, kas saistīti ar reģistrēšanos, ar pārskatu, ar konkursu vai ar līguma izpildi.

Personisko datu izmantošana un atklāšana, to izmantošanas mērķi

Skil izmantos Jūsu personiskos datus, vienīgi savas interneta vietnes tehniskajai administrēšanai, klientu administrēšanai, izstrādājumu pieprasījuma izpētei un mārketinga pasākumiem tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams katrā konkrētajā gadījumā. Jūsu personiskie dati netiks atklāti trešajām pusēm ārpus Skil Europe BV Bez Jūsu piekrišanas.

Drošība

Skil izmanto zināmus drošības pasākumus, lai pasargātu mūsu pārziņā esošos datus no manipulēšanas, pazaudēšanas un sabojāšanas, kā arī no nesankcionētas piekļuves un nesankcionētas nodošanas atklātībai. Parādoties apritē aizvien jaunām tehnoloģijām, mūsu drošības procedūras tiek pastāvīgi uzlabotas.

Izvēles brīvība

Mēs vēlamies izmantot Jūsu datus, lai informētu Jūs par mūsu izstrādājumiem un pakalpojumiem, kā arī tam, lai uzzinātu Jūsu viedokli gadījumos, kad tas iespējams. Dabīgi, ka Jūsu piedalīšanās šādās kampaņās ir brīvprātīga. Ja Jūs nepiekrītat tajās piedalīties, Jūs mūs varat par to informēt jebkurā laikā, lai mēs varētu aizliegt Jūsu datu izmantošanu šādiem nolūkiem. Sīkāku informāciju par to var iegūt, apmeklējot vietējās interneta vietnēs.

Kontakti

Lai iegūtu informāciju, saņemtu noderīgus ieteikumus un iesniegtu sūdzības par Jūsu personisko datu apstrādi, Jūs varat griezties pie mūsu galvenā speciālista datu aizsardzības jautājumos. Ja, neraugoties uz mūsu centieniem savlaicīgi un precīzi veikt datu vadību, tie tomēr izrādās nepareizi, mēs šo informāciju izlabosim pēc Jūsu pieprasījuma.

Robert Bosch France
Mr. Golo Seume (RBFR/DSO)
32 avenue Michelet
93404 Saint Ouen
France

Tehniskās prasības

Lai mūsu interneta vietnes tiktu optimālā veidā atainotas Jūsu datorā, ļaujot pilnā apjomā izmantot visas to funkcijas, lūdzam ievērot šādus norādījumus.

Pārlūkprogramma

Mēs iesakām izmantot šādas pārlūkprogrammas: Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Google Chrome 5.0.x, 5.x, Safari un Opera 10.6. Izmantojot vecākas pārlūkprogrammu versijas (piemēram, Internet Explorer 6), dažos gadījumos var tikt ierobežota atainošanas funkcionalitāte.

Flash® Player

Dažas no Skil interneta lappusēm satur animācijas, kuru veidošanai ir izmantota programma Flash®. Lai atainotu animācijas Jūsu pārlūkprogrammā, datorā jābūt uzstādītam programmas Flash® Plug-in (ieliktnim), ko var lejupielādēt no vietnes:

www.adobe.com

Adobe® Reader

Dažās Skil interneta lappusēs ir iekļauti dokumenti PDF formātā. Lai varētu izlasīt šos dokumentus, Jūsu datorā jābūt uzstādītai programmai Adobe® Reader, ko var lejupielādēt no vietnes:

www.adobe.com

JavaScript

Dažām komforta funkcijām Skil interneta lappusēs ir nepieciešama pārlūkprogramma ar aktivizētu valodu JavaScript. Tāpēc mēs iesakām pārlūkprogrammā aktivizēt valodu JavaScript.

Sīkdatnes (Cookies)

Dažām komforta funkcijām Skil interneta lappusēs ir nepieciešama pārlūkprogramma ar aktivizētu sīkdatņu saņemšanas funkciju. Tāpēc mēs iesakām pārlūkprogrammā aktivizēt sīkdatņu saņemšanu.