Skil Europe B.V veebilehtede eest vastutab

Nimi ja aadress

Skil Europe B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
Madalmaad

Juhatus

Gerhard Kobesen

Telefon

+31 76 57 95 000

Äriregistri kood

20067148

Skil Europe BV õigusteave

© Autoriõigus 2011-2017

Kõik õigused kaitstud. Tekst, pildid, graafika, heli, animatsioonid ja filmiklipid ning nende paigutus Skili veebisaitidel on kaitstud autoriõiguse ja teiste intellektuaalomandi õigustega. Veebisaitide sisu ei tohi ärieesmärgil kopeerida, levitada, muuta ega kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha. Mõned Skili veebilehed sisaldavad ka kolmandate isikute autoriõigustega kaitstud pilte.

Kaubamärgid

Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik Skili veebisaitidel kujutatud kaubamärgid kaubamärgiõigusega kaitstud. See puudutab eriti Skili kaubamärke, tüübimärke, firma logosid ja embleeme. Meie saitidel kasutatud märgid ja disainielemendid on Skil Europe BV intellektuaalomand.

Vastutuse välistamine

Käesolev veebisait koostati ülima hoolega. Sellegipoolest ei vastuta Skil Europe BV esitatud teabe õigsuse eest. Skil Europe BV ei võta endale mingit vastutust kahju eest, mille on otseselt või kaudselt tekitanud käesoleva veebilehe kasutamine, välja arvatud Skili tahtliku väärteo või raske hooletuse korral.

Intellektuaalomandi kasutamine

Skili veebisaidil sisalduv intellektuaalomand, nt patendid, kaubamärgid ja autoriõigused on kaitstud. Käesolev veebisait ei anna luba Skili või kolmandate isikute intellektuaalomandi kasutamiseks.

Õiguslik märkus

Skil Europe BV Limited tänab Teid käesoleva veebisaidi külastamise ja meie toodete vastu huvi tundmise eest. Kõiki Skili veebisaidile sisestatud isikuandmeid säilitatakse, töödeldakse ja vajaduse korral edastatakse Skil Europe BV ettevõtetele ainult selleks, et osutada Teile personaalset teenust, saata tooteinfot või pakkuda teenuseid. Skil Europe BV tagab Teie andmete range konfidentsiaalsuse kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega.

Skil Europe BV avaldus eraelu puutumatuse kohta

Skil Europe BV tänab Teid toodete vastu huvi tundmise ja käesoleva veebisaidi külastamise eest.

Skil austab Teie eraelu puutumatust

Eraelu puutumatuse kaitse isikuandmete töötlemisel on oluline küsimus, millele me pöörame oma tegevuses erilist tähelepanu. Meie veebisaitide külastamisel kogutud isikuandmeid töödeldakse konfidentsiaalselt ja kooskõlas õigusaktidega. Andmekaitse ja infoturve on meie ettevõttepoliitika osa. Skili veebisaidid võivad sisaldada linke teistele veebisaitidele, mis ei ole käesoleva eraelu puutumatuse avaldusega hõlmatud.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Kui Te külastate meie veebisaite, registreerib meie veebiserver automaatselt Teie internetiteenuse osutaja nime, veebisaidi, millelt Te meid külastate, veebisaidid, mida Te tegelikult külastate, ning Teie külastuse kuupäeva ja pikkuse. Skil võib kasutada küpsiseid ja aktiivseid komponente (nt JavaScript), et jälgida külastajate eelistusi ja meie veebisaite vastavalt optimeerida. Te saate seadistada oma veebilehitseja nii, et ta teataks Teile küpsise paigaldamisest või keelduks kõigist küpsistest. Palun arvestage, et enamiku saitide teatavad osad ei pruugi korralikult töötada, kui Te küpsisest keeldute.

Täiendavaid isikuandmeid säilitatakse ainult juhul, kui Te esitate need vabatahtlikult, näiteks registreerimise, uuringu, võistluse või lepingu täitmise raames.

Isikuandmete kasutamine ja avaldamine ning selle eesmärk

Skil kasutab Teie isikuandmeid vaid veebisaitide tehniliseks haldamiseks, kliendihalduseks, tooteuuringuteks ja turunduseks ning üksnes igal konkreetsel juhul vajalikus ulatuses. Teie isikuandmeid ei avaldata Teie loata kolmandatele isikutele väljaspool Skil Europe BV-d.

Turvalisus

Skil kasutab turvameetmeid meie kontrolli all olevate andmete kaitsmiseks manipuleerimise, kaotsimineku, hävimise, loata juurdepääsu või loata avaldamise eest. Meie turvaprotseduure kohandatakse pidevalt uute tehnoloogiatega.

Valikuvabadus

Me soovime Teie andmeid kasutada, et anda Teile meie toodete ja teenuste kohta teavet ning küsida vajaduse korral Teie arvamust. Loomulikult on Teie osalemine sellistes kampaaniates vabatahtlik. Kui Te ei ole nõus, võite sellest meile igal ajal teatada, et me saaksime Teie andmete kasutamise vastavalt keelata. Lisateavet saate kohaliku veebisaidi haldajalt.

Kontakt

Isikuandmete kaitsega seotud teabe saamiseks, ettepanekute tegemiseks ja kaebuste esitamiseks võite võtta ühendust meie andmekaitse peaspetsialistiga. Kui andmed peaksid meie täpsuse ja õigeaegsuse püüetest hoolimata olema ebaõiged, parandame need, kui Te selleks soovi avaldate.

Robert Bosch France
Mr. Golo Seume (RBFR/DSO)
32 avenue Michelet
93404 Saint Ouen
Prantsusmaa

Tehnilised nõuded

Selleks et meie veebilehti Teie arvutis optimaalselt kuvataks ja et saaksite kasutada kõiki saidi funktsioone, arvestage palun järgmisi soovitusi:

Veebilehitseja

Soovitame kasutada järgmisi veebilehitsejaid: Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Google Chrome 5.0.x, 5.x, Safari ja Opera 10.6. Veebilehitsejate vanemate versioonide (nt Internet Explorer 6) kasutamine võib mõnikord vähendada funktsionaalsust.

Flash® Player

Mõned Skili veebilehed sisaldavad animatsioone, mille loomiseks on kasutatud Flash-i®. Selleks et mängida oma veebilehitsejas animatsioone, peab Teil olema installeeritud Flash®plugin, mille saate alla laadida veebisaidilt:

www.adobe.com

Adobe® Reader

Mõned Skili veebilehed sisaldavad PDF-dokumente. Nende lugemiseks peab Teil olema installeeritud Adobe® Reader, mille saate alla laadida veebisaidilt:

www.adobe.com

JavaScript

Mõned Skili veebilehtede mugavusfunktsioonid nõuavad, et veebilehitseja toetaks JavaScripti. Seepärast soovitame Teil oma veebilehitsejas JavaScripti aktiveerida.

Küpsised

Mõned Skili veebilehtede mugavusfunktsioonid nõuavad, et veebilehitseja lubaks küpsiseid. Seepärast soovitame Teil oma veebilehitsejas küpsised aktiveerida.