Ansvarlig for internetsiderne, som tilhører Skil Europe B.V.

Navn og adresse

Skil Europe B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
Holland

Ledelse

Gerhard Kobesen

Telefon

+31 76 57 95 000

Virksomhedsnummer

20067148

Juridisk rådgivning fra Skil Europe BV

© Copyright 2011-2017

Alle rettigheder forbeholdes. Tekst, billeder, grafik, lyd, animationer og video samt opsætningen af dette på Skils websteder er beskyttet af copyright og andre kommercielle rettigheder. Indholdet på disse websteder må ikke kopieres, videregives, ændres eller gøres tilgængelige for tredjemand med kommercielt formål. Nogle af Skils websteder indeholder desuden billeder, der er omfattet af copyright ejet af tredjemand.

Varemærker

Med mindre andet er angivet, er alle varemærker på Skils websteder beskyttet i overensstemmelse med varemærkelovgivningen. Dette gælder især Skils varemærker, typeskilte, firmalogoer og emblemer. De mærker og designelementer, der anvendes på vores websteder, er omfattet af Skil Europe BVs immaterialrettigheder.

Note vedrørende garanti

Dette websted er udarbejdet med stor omhu. Skil Europe BV garanterer dog ikke for nøjagtigheden af oplysningerne. Skil Europe BV fraskriver sig hermed ethvert ansvar for skader, der opstår som direkte eller indirekte følge af brug af dette websted med undtagelse af bevidst forkerte handlinger eller grov forsømmelse fra Skils side.

Note vedrørende licens

De immaterialrettigheder, som er indeholdt på Skils websted, f.eks. patenter, mærker og copyright, er beskyttet. Dette websted giver ikke tilladelse til brug af immaterialrettigheder tilhørende Skil eller tredjemand.

Juridisk note

Skil Europe BV Limited takker for besøget på dette websted og for interessen i vores produkter. Alle personlige data, der indtastes på Skils websted, gemmes, behandles og videregives om nødvendigt udelukkende til virksomheder inden for Skil Europe BV med det formål at yde en personlig service til dig, sende dig produktoplysninger eller sende dig tilbud om serviceydelser. Skil Europe BV garanterer, at dine data er omfattet af streng fortrolighed i overensstemmelse med lov om databeskyttelse.

Fortrolighedserklæring for Skil Europe BV

Skil Europe BV takker for interessen og besøget på dette websted.

Skil respekterer dit privatliv

Beskyttelse af dit privatliv under behandlingen af dine personlige data er vigtigt for os, og vi er meget opmærksomme på denne i vores forretningsprocesser. Personlige data, der indsamles under besøg på vores websteder, behandles fortroligt og i overensstemmelse med lovens bestemmelser. Databeskyttelse og -sikkerhed er en del af virksomhedens politik. Skils websteder kan indeholde link til andre websteder, som ikke er omfattet af denne fortrolighedserklæring.

Indsamling og behandling af personlige data

Når du besøger vores websteder, registrerer vores server automatisk navnet på din udbyder, det websted, du besøger os fra, de websteder, du besøger, og dato og varighed for dit besøg. Skil kan anvende cookies og aktive komponenter (f.eks. JavaScript) til at følge vores besøgendes præferencer, så vi kan optimere vores websteder efter disse. Du kan indstille din browser, så den enten viser en meddelelse, når du modtager en cookie, eller nægter at acceptere cookies. Bemærk, at visse områder af de fleste websteder muligvis ikke fungerer korrekt, hvis du nægter at modtage en cookie.

Yderligere personlige data gemmes kun, hvis du angiver dem, f.eks. i forbindelse med en registrering, en brugerundersøgelse, en konkurrence eller ved indgåelse af en aftale.

Brug og videregivelse af personlige data og angivelse af formål

Skil anvender udelukkende dine personlige data i forbindelse med teknisk administration af webstederne, kundeadministration, produktundersøgelser og marketing og kun i det omfang, det er nødvendigt i hvert enkelt tilfælde. Dine personlige data videregives ikke til tredjemand uden for Skil Europe BV uden dit samtykke.

Sikkerhed

Skil anvender sikkerhedstiltag til at beskytte de data, vi har kontrol over, mod manipulation, tab, ødelæggelse, uvedkommende adgang eller ikke-godkendt videregivelse. Vores sikkerhedsprocedurer forbedres løbende, efterhånden som vi får adgang til ny teknologi.

Valgfrihed

Vi vil gerne bruge dine data til at informere dig om vores produkter og serviceydelser og bede om din mening, hvor dette er relevant. Du bestemmer naturligvis selv, om du vil deltage i disse kampagner. Hvis du ikke ønsker at deltage, kan du når som helst informere om dette, så vi kan forbyde brug af dine data tilsvarende. Du kan finde flere oplysninger på de enkelte websteder.

Kontakt

Du kan få oplysninger, gode råd og indgive klager vedrørende behandlingen af dine personlige data hos vores Chief Data Protection Officer. Såfremt der på trods af vores indsats for at sikre nøjagtighed og rettidighed skulle forekomme forkerte data, retter vi disse oplysninger på din anmodning.

Robert Bosch France
Mr. Golo Seume (RBFR/DSO)
32 avenue Michelet
93404 Saint Ouen
Frankrig

Tekniske krav

For at opnå optimal visning af vores websider på din computer, og for at du kan anvende alle funktionerne på webstedet, bør du overholde følgende:

Browser

Vi anbefaler brug af følgende browsere: Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Google Chrome 5.0.x, 5.x, Safari og Opera 10.6. Ved brug af ændre versioner af browsere (f.eks. Internet Explorer 6) brugen af funktionerne nogle tilfælde være begrænset.

Flash® Player

Nogle af Skils websider indeholder animationer, der er skabt ved hjælp af Flash®. For at du kan afspille animationerne i din browser skal Flash®-plugin'en være installeret. Den kan downloades på:

www.adobe.com

Adobe® Reader

Nogle af Skils websider indeholder PDF-dokumenter. For at kunne læse disse dokumenter, skal Adobe® Reader være installeret. Den kan downloades på:

www.adobe.com

JavaScript

Nogle komfortfunktioner på Skils internetsider kræver, at JavaScript er aktiveret i browseren. Vi anbefaler derfor, at du aktiverer JavaScript i din browser.

Cookies

Nogle komfortfunktioner på Skils internetsider kræver, at cookies er aktiveret i browseren. Vi foreslår derfor, at du aktiverer cookies i browseren.