Отговорен за интернет страниците на Skil Europe B.V.

Име и адрес

Skil Europe B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands

Управителен съвет

Герхард Кобезен

Телефонен номер

+31 76 57 95 000

Регистрационен номер в Търговска камара

20067148

Правни съвети от Skil Europe BV

© Copyright 2011-2017

Всички права запазени. Текст, изображения, графики, звук, анимации и видео, както и подреждането им на интернет страниците на Skil са защитени от закона за авторски права и други търговски защитни права. Съдържанието на тези интернет страници не може да се копира, разпространява, променя или да е достъпно за трети лица за търговски цели. Някои интернет страници на Skil също съдържат снимки, предмет на авторски права за трети лица.

Търговски марки

Освен ако не е изрично упоменато друго, всички търговски марки на интернет страниците на Skil са защитени от закона за търговските марки. Това се отнася, по-специално за търговските марки на Skil, типовете шрифтове за печат, фирмените лога и емблеми. Марките и елементите на дизайна, използвани на нашите интернет страници, са интелектуална собственост на Skil Europe BV.

Указание за гаранция

Тази интернет страница е съставена с максимум внимание. Въпреки това Skil Europe BV не може да гарантира за точността на предоставената информация. В резултат на това Skil Europe BV се изключва от всякаква отговорност за вреди, в резултата на директно или индиректно използване на тази интернет страница, освен в случай на умишлено лошо администриране или груба небрежност от страна на Skil.

Указание за лицензиране

Интелектуалната собственост, съдържаща се в интернет страницата на Skil, напр. патенти, марки и авторски права, е защитена. Тази интернет страница не предоставя лиценз за използването на интелектуалната собственост на Skil или трети лица.

Правна забележка

Skil Europe BV Limited Ви благодари за посещението на тази интернет страница и за интереса към нашите продукти. Всички лични данни, въведени в интернет страницата на Skil, ще бъдат съхранени, обработени и ако е необходимо, предадени на компании на Skil Europe BV само за целите на предоставянето на персоналното Ви обслужване, за да Ви изпращаме информация за продукт или за да Ви представим предложения за услуги. Skil Europe BV гарантира, че Вашите данни ще да бъдат обект на строга конфиденциалност в съответствие със законодателството за защита на личните данни.

Декларация за поверителност Skil Europe BV

Skil Europe BV оценява Вашия интерес към нейните продукти и Вашето посещение на тази интернет страница.

Skil спазва изискванията за неприкосновеността на личните Ви данни

Защитата на неприкосновеността на личните Ви данни при обработката на вашите лични данни е от изключителна важност, на която ние отделяме специално внимание по време на нашата работа. Личните данни, събрани по време на посещенията на нашите интернет страници, се обработват конфиденциално и в съответствие с правните разпоредби. Защитата на личните данни и сигурността на информацията са част от нашата фирмена политика. Интернет страниците на Skil могат да включват линкове към други интернет страници, които не се покриват от тази декларация за поверителност.

Събиране и обработка на лични данни

Когато посещавате интернет страниците ни, нашият интернет сървър автоматично записва името на Вашия интернет доставчик, интернет страницата, от която ни посещавате, интернет страниците, които действително посещавате и датата и продължителността на Вашето посещение. Skil може да използва cookies (бисквитки) и активни компоненти (напр. JavaScript), за да следва предпочитанията на посетителите си и така да оптимизира интернет страниците си. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява при получаването на cookie, или да откаже да приема на cookies. Моля, обърнете внимание, че някои зони на повечето интернет страници не могат да функционират правилно, ако откажете cookie.

Допълнителни лични данни се съхраняват само, ако са предоставени доброволно от вас, например в контекста на регистрация, проучване, контестация или в изпълнение на договор.

Използване и разкриване на лични данни и описание на целта

Skil ще използва Вашите лични данни единствено за целите на техническото администриране на интернет страниците, администриране на клиенти, продуктови проучвания и маркетинг, само до степента, необходима във всеки специфичен случай. Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица извън Skil Europe BV, без вашето съгласие.

Сигурност

Skil прилага мерки за сигурност, за да защити данните, които са под наш контрол, от манипулация, загуба, унищожаване, достъп на неоторизирани лица или от неоторизирано разкриване. Нашите процедури по сигурността постоянно се усъвършенстват с появата на нови технологии.

Свобода на избор

Ние бихме искали да използваме Вашите данни, за да Ви информираме за нашите продукти и услуги и Ви молим за мнение, където е приложимо. Разбира се участието Ви в такива кампании е доброволно. Ако не сте съгласни, можете да ни информирате по всяко време, така че да можем съответно да забраним използването на Вашите данни. За допълнителна информация ще Ви насочим към интернет страницата за услуги в страната.

За контакт

За информация, полезни предложения, оплаквания свързани с обработката на Вашите лични данни можете да се насочите към нашия главен служител за защита на личните данни. Ако има неверни данни, независимо от нашите усилия за точност и актуалност, ние ще коригираме тази информацията по Ваша молба. Ако има неверни данни, независимо от нашите усилия за точност и актуалност, ние ще коригираме тази информацията по Ваша молба.

Robert Bosch France
Mr. Golo Seume (RBFR/DSO)
32 avenue Michelet
93404 Saint Ouen
France

Технически изисквания

За да получите оптимално представяне на нашите интернет страници на Вашия компютър и да Ви позволим да използвате всички функции на страницата, моля, обърнете внимание на следните съвети:

Браузър

Ние препоръчваме използването на следните браузъри: Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Google Chrome 5.0.x, 5.x, Safari и Opera 10.6. Използването на по-стари версии на браузъри (напр. Internet Explorer 6) в някои случаи може да причини функционални ограничения.

Flash® Player

Някои от интернет страниците на Skil съдържат анимации, които са създадени с използване на Flash®. За да възпроизведете анимациите на Вашия браузър, ще трябва да имате инсталиран Flash®Plug-In, който можете да изтеглите от:

www.adobe.com

Adobe® Reader

Някои интернет страници на Skil предоставят PDF документи. За да прочетете тези документи, трябва да имате инсталирана Adobe® Reader, който можете да изтеглите от:

www.adobe.com

JavaScript

Някои функции за удобство на интернет страниците на Skil изискват браузър с включен JavaScript. Затова Ви предлагаме да активирате JavaScript в браузър си.

Cookies

Някои функции за удобство на интернет страниците на Skil изискват браузър с включени Cookies. Затова Ви предлагаме да активирате Cookies в браузър си.