Важаща за уеб сайтовете на Skil

Име и адрес

Skil B.V.
Konijnenberg 62
4825 BD Breda
The Netherlands

Главен директор

Alexander Bartel

Данни за контакт

Телефонен номер: +31(0)76-205 0400

Регистрационен номер в Търговската камара

66638054 (Нидерландия)

Номер по ДДС

NL856641273B01

Правна бележка и отказ от отговорност на Skil BV

©2017

Всички права запазени. Този уеб сайт и всякакви текстове, изображения, графики, звук, анимации и видеоклипове, както и тяхното подреждане, в този уеб сайт са защитени с авторски права и други частни или защитни права. Съдържанието на този уеб сайт не може да бъде копирано, разделяно, променяно или предоставяно на трети лица с търговска цел без предварително съгласие на Skil BV и/или нейните лицензодатели. Някои уеб сайтове на Skil може да съдържат и материали, предмет на авторски права на трети лица.

Търговски марки

Ако не е упоменато друго, всички търговски марки в уеб сайтовете на Skil са защитени от законите за търговските марки. Това се отнася с особена сила за търговските марки, типови клейма, фирмени логотипи и емблеми на Skil. Използваните в нашите сайтове маркировки и елементи на дизайна са интелектуална собственост на Skil BV.

Отказ от отговорност

Този уеб сайт е изграден с изключителна грижа. Въпреки това Skil BV не може да гарантира точността на предоставената информация. С настоящото Skil BV изрично отхвърля всякакви отговорности за щети, възникнали пряко или косвено от използването на този уеб сайт, с изключение на случаи на преднамерени неправилни действия или небрежност от страна на Skil. Съдържанието в този уеб сайт може да бъде променяно или премахвано по всяко време без предизвестие.

Декларация за поверителност Skil BV

Skil BV оценява Вашия интерес към нейните продукти и Вашето посещение на тази интернет страница.

Skil спазва изискванията за неприкосновеността на личните Ви данни

Защитата на неприкосновеността на личните Ви данни при обработката на вашите лични данни е от изключителна важност, на която ние отделяме специално внимание по време на нашата работа. Личните данни, събрани по време на посещенията на нашите интернет страници, се обработват конфиденциално и в съответствие с правните разпоредби. Защитата на личните данни и сигурността на информацията са част от нашата фирмена политика. Интернет страниците на Skil могат да включват линкове към други интернет страници, които не се покриват от тази декларация за поверителност.

Събиране и обработка на лични данни

Когато посещавате интернет страниците ни, нашият интернет сървър автоматично записва името на Вашия интернет доставчик, интернет страницата, от която ни посещавате, интернет страниците, които действително посещавате и датата и продължителността на Вашето посещение. Skil може да използва cookies (бисквитки) и активни компоненти (напр. JavaScript), за да следва предпочитанията на посетителите си и така да оптимизира интернет страниците си. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява при получаването на cookie, или да откаже да приема на cookies. Моля, обърнете внимание, че някои зони на повечето интернет страници не могат да функционират правилно, ако откажете cookie.

Допълнителни лични данни се съхраняват само, ако са предоставени доброволно от вас, например в контекста на регистрация, проучване, контестация или в изпълнение на договор.

Използване и разкриване на лични данни и описание на целта

Skil ще използва Вашите лични данни единствено за целите на техническото администриране на интернет страниците, администриране на клиенти, продуктови проучвания и маркетинг, само до степента, необходима във всеки специфичен случай. Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица извън Skil BV, без вашето съгласие..

Сигурност

Skil прилага мерки за сигурност, за да защити данните, които са под наш контрол, от манипулация, загуба, унищожаване, достъп на неоторизирани лица или от неоторизирано разкриване. Нашите процедури по сигурността постоянно се усъвършенстват с появата на нови технологии.

Свобода на избор

Ние бихме искали да използваме Вашите данни, за да Ви информираме за нашите продукти и услуги и Ви молим за мнение, където е приложимо. Разбира се участието Ви в такива кампании е доброволно. Ако не сте съгласни, можете да ни информирате по всяко време, така че да можем съответно да забраним използването на Вашите данни. За допълнителна информация ще Ви насочим към интернет страницата за услуги в страната.

Технически изисквания

За да получите оптимално представяне на нашите интернет страници на Вашия компютър и да Ви позволим да използвате всички функции на страницата, моля, обърнете внимание на следните съвети:

Браузър

Ние препоръчваме използването на следните браузъри: Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Google Chrome 5.0.x, 5.x, Safari и Opera 10.6. Използването на по-стари версии на браузъри (напр. Internet Explorer 6) в някои случаи може да причини функционални ограничения.

Adobe® Reader

Някои интернет страници на Skil предоставят PDF документи. За да прочетете тези документи, трябва да имате инсталирана Adobe® Reader, който можете да изтеглите от: www.adobe.com

JavaScript

Някои функции за удобство на интернет страниците на Skil изискват браузър с включен JavaScript. Затова Ви предлагаме да активирате JavaScript в браузър си.

Cookies

Някои функции за удобство на интернет страниците на Skil изискват браузър с включени Cookies. Затова Ви предлагаме да активирате Cookies в браузър си.