Verantwoordelijk voor de internetpagina's van Skil Europe B.V.

Naam en adres

Skil Europe B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands

Directie

Gerhard Kobesen

Telefoonnummer

+31 76 57 95 000

Nummer Kamer van Koophandel

20067148

Juridische aanwijzingen van Skil Europe BV

© Copyright 2011-2017

Alle rechten voorbehouden. Tekst, foto's, afbeeldingen, geluid, animaties en video's alsmede de samenvoeging van al deze zaken op Skil websites zijn beschermd onder het auteursrecht en andere commerciële beschermende rechten. De inhoud van deze websites mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk worden gemaakt voor derden. Sommige Skil websites bevatten ook foto's waar het auteursrecht van derden op rust.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, worden alle handelsmerken op Skil websites beschermd onder het merkenrecht. Dit geldt met name voor Skil handelsmerken, type-aanduidingen, bedrijfslogo's en emblemen. De merken en ontwerpelementen die zijn gebruikt op onze sites, zijn intellectueel eigendom van Skil Europe BV.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze website werd met de grootste zorg samengesteld. Skil Europe BV kan evenwel niet instaan voor de nauwkeurigheid van de verschafte informatie. Skil Europe BV sluit hierbij alle aansprakelijkheid voor schade uit die direct of indirect resulteert uit het gebruik van deze website, behoudens in het geval van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van de kant van Skil.

Aanwijzing m.b.t licentie

Het intellectuele eigendom dat de Skil website bevat, bijv. octrooien, merken en auteursrechten, is beschermd. Deze website verleent geen licentie voor gebruik van intellectueel eigendom van Skil of derden.

Juridische aanwijzing

Skil Europe BV dankt u voor uw bezoek aan deze website en voor uw interesse in onze producten. Alle persoonlijke gegevens die op de Skil website zijn ingevoerd, worden opgeslagen, verwerkt en indien nodig doorgegeven aan bedrijven van Skil Europe BV, uitsluitend met het doel om u een persoonlijke dienst te bewijzen, u productinformatie of service-offertes toe te sturen. Skil Europe BV garandeert dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de wettelijke regelingen inzake bescherming van persoonsgegevens.

Privacyverklaring Skil Europe BV

Skil Europe BV stelt uw interesse in haar producten en uw bezoek aan deze website op prijs.

Skil respecteert uw privacy

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke aangelegenheid waaraan wij tijdens onze bedrijfsprocessen speciale aandacht besteden. Persoonlijke gegevens die tijdens bezoeken aan onze websites zijn verzameld, worden door ons vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften verwerkt. Gegevensbescherming en informatieveiligheid zijn onderdeel van ons bedrijfsbeleid. Skil websites kunnen links naar andere websites bevatten waarin deze privacyverklaring niet voorziet.

Verzameling en verwerking van persoonlijk gegevens

Bij uw bezoek aan onze websites registreert onze webserver automatisch de naam van uw internetprovider, de website vanaf welke u ons bezoekt, de websites die u daadwerkelijk bezoekt en de datum en duur van uw bezoek. Skil kan gebruik maken van cookies en actieve componenten (bijv. JavaScript) om de voorkeuren van onze bezoekers te volgen en onze websites dienovereenkomstig te optimaliseren. U kunt uw browser instellen om u een melding te laten zien bij ontvangst van een cookie of om het accepteren van cookies te weigeren. Wij wijzen erop dat bepaalde gedeeltes van sommige sites misschien niet correct functioneren, als u een cookie weigert.

Aanvullende persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als deze vrijwillig door u worden verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een onderzoek, een prijsvraag of bij uitvoering van een contract.

Het gebruik van cookies

1) Skil-cookies

Skil gebruikt cookies en actieve componenten (bv. JavaScript) om de voorkeuren van bezoekers te traceren en het design van de websites aan te passen.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt. Indien gewenst kunt u deze cookies op elk ogenblik verwijderen. Hierdoor kunnen bepaalde functies niet langer beschikbaar zijn.

Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor informatie over het wissen van cookies.

Skil maakt het mogelijk om het gebruik van cookies te controleren. Klik hiervoor op de link "Instellingen cookies" onderaan. Via deze link krijgt u extra informatie over de gebruikte cookies. Bovendien kunt u configureren welke cookies u wilt gebruiken.

Vanaf stadium 1 (necessary (verplicht)) en stadium 2 (convenience (comfort)) worden anonieme toegangsmetingen uitgevoerd met wat bekend staat als sessiecookies. In stadium 3 (statistics (statistieken)) wordt een cookie op uw computer opgeslagen voor maximaal 12 maanden.

2) Cookies van derden

Sommige Skil-websites bevatten content en diensten van andere providers (bv. YouTube, Facebook, Google, Twitter) die op hun beurt cookies en actieve componenten kunnen gebruiken. Skil heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door deze providers.

De optie van Skil om de instellingen voor cookies te configureren heeft geen invloed heeft op cookies en actieve componenten van andere providers (bv. YouTube, Facebook, Google, Twitter).

Raadpleeg de respectieve websites van deze providers voor informatie over hoe uw gegevens worden behandeld.

Gebruik van de WebTrends-webanalysetool

Skil gebruikt de WebTrends-webanalysetool om toegangsmetingen uit te voeren.

De toegangsgegevens worden verzameld in anonieme vorm zodat de gebruiker aan de hand van deze gegevens niet langer kan worden geïdentificeerd. Dit gebeurt in het bijzonder door het IP-adres te verbergen.

Cookies worden gebruikt voor statistieken zodat het gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Skil gebruikt ze vooral om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren. De gegenereerde informatie over het gebruik van websites wordt verstuurd naar de statistiekserver (wts.bosch.com) van Skil in Duitsland.

Alleen bevoegde personen hebben toegang tot deze anonieme gegevens.

Gebruik van sociale plug-ins als onderdeel van sociale media

1) Facebook

Skil-websites gebruiken sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk Facebook.com dat wordt beheerd door Facebook Inc., Palo Alto, CA, VS ("Facebook"). De plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo of de woorden "Facebook", "Vind ik leuk" of "Delen".

Indien u een pagina op onze website bezoekt die zulke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. De plug-ins worden pas geactiveerd wanneer u op de respectieve knop drukt. Door de plug-ins te activeren, maakt u verbinding met Facebook en geeft u de toestemming om de gegevens door te sturen naar Facebook. Indien u bent ingelogd op Facebook, kan Facebook het bezoek linken aan uw Facebook-account. Indien u op de respectieve knop drukt, stuurt uw browser deze informatie rechtstreeks naar Facebook waar ze wordt opgeslagen.

Raadpleeg de Facebook Data Protection Notice voor informatie over de omvang en doeleinden van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen.

Indien u niet wil dat Facebook gegevens over u verzamelt via onze website, moet u uitloggen van Facebook voor u onze website bezoekt.

2) Google+

Skil-websites gebruiken sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk plus.google.com dat wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). De plug-ins zijn herkenbaar aan het logo van Google+ of de woorden "Google+", "Google Plus" of "+1".

Indien u een pagina op onze website bezoekt die zulke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. De plug-ins worden pas geactiveerd wanneer u op de respectieve knop drukt. Door de plug-ins te activeren, maakt u verbinding met Google en geeft u de toestemming om de gegevens naar Google te versturen. Indien u bent ingelogd op Google+, kan Google het bezoek linken aan uw Google+-account. Indien u op de respectieve knop drukt, stuurt uw browser deze informatie rechtstreeks naar Google waar ze wordt opgeslagen.

Raadpleeg de Google Data Protection Notice voor informatie over de omvang en doeleinden van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen.

Indien u niet wil dat Google gegevens over u verzamelt via onze website, moet u uitloggen van Google voor u onze website bezoekt.

3) YouTube

Skil-websites gebruiken het YouTube-videoplatform beheerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, VS. YouTube is een platform waarop u audio- en videobestanden kunt afspelen.

Wanneer u een pagina op onze website laadt, maakt de geïntegreerde YouTube-player verbinding met YouTube voor de technische verzending van het video- of audiobestand. Wanneer verbinding met YouTube is gemaakt, worden de gegevens naar YouTube verstuurd.

Raadpleeg de YouTube Data Protection Notice voor informatie over de omvang en doeleinden van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen.

4) Twitter

Skil-websites gebruiken sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk Twitter dat wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ("Twitter"). De plug-ins zijn herkenbaar aan het Twitter-logo of het woord "tweet".

Indien u een pagina op onze website bezoekt die zulke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. De plug-ins worden pas geactiveerd wanneer u op de respectieve knop drukt. Door de plug-ins te activeren, maakt u verbinding met Twitter en geeft u de toestemming om de gegevens naar Twitter te versturen. Indien u bent ingelogd op Twitter, kan Twitter het bezoek linken aan uw Twitter-account. Indien u op de respectieve knop drukt, stuurt uw browser deze informatie rechtstreeks naar Twitter waar ze wordt opgeslagen.

Raadpleeg de Twitter Data Protection Notice voor informatie over de omvang en doeleinden van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen.

Gebruik en bekendmaking van persoonlijke gegevens en doelspecificatie

Skil gebruikt uw persoonlijke gegevens enkel en alleen met het doel van technische administratie van de websites, klantadministratie, productonderzoeken en marketing, uitsluitend in de mate die nodig is in elk specifiek geval. Uw persoonlijke gegevens worden zonder uw toestemming niet bekendgemaakt aan derden buiten Skil Europe BV.

Veiligheid

Skil maakt gebruik van veiligheidsmaatregelen om de gegevens die wij onder onze hoede hebben, te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging, toegang door onbevoegde personen of tegen ongeoorloofde bekendmaking. Onze veiligheidsprocedures worden continu versterkt naarmate nieuwe technologie beschikbaar komt.

Keuzevrijheid

Wij zouden uw gegevens graag willen gebruiken om u te informeren over onze producten en diensten en, waar van toepassing, uw mening te vragen. Vanzelfsprekend is uw deelname aan dergelijke acties vrijwillig. Gaat u hier niet mee akkoord, dan kunt u ons op elk moment hierover informeren, zodat wij het gebruik van uw gegevens dienovereenkomstig kunnen verbieden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lokale websitediensten.

Contact

Voor informatie, nuttige suggesties, klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens verwijzen wij u naar onze functionaris gegevensbescherming. Mochten gegevens ondanks onze pogingen tot nauwkeurigheid en stiptheid onjuist zijn, dan corrigeren wij deze informatie op uw verzoek. Mochten gegevens ondanks onze pogingen tot nauwkeurigheid en stiptheid onjuist zijn, dan corrigeren wij deze informatie op uw verzoek.

Robert Bosch France
Dhr. Golo Seume (RBFR/DSO)
32 avenue Michelet
93404 Saint Ouen
France

Technische vereisten

Om ervoor te zorgen dat onze internetpagina's optimaal op uw computer worden gepresenteerd en u in staat te stellen alle functies van de site te gebruiken, wijzen wij u op het volgende:

Browser

Wij raden het gebruik van de volgende browsers aan: Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Google Chrome 5.0.x, 5.x, Safari en Opera 10.6. Bij het gebruik van oudere versies van browsers (bijv. Internet Explorer 6) kan in sommige gevallen de functionaliteit worden beperkt.

Flash® Player

Sommige Skil internetpagina's bevatten animaties die zijn gemaakt met behulp van Flash®. Om de animaties in uw browser te kunnen afspelen, moet bij u de Flash® plug-in zijn geïnstalleerd, die u kunt downloaden op:

www.adobe.com

Adobe® Reader

Op sommige Skil internetpagina's zijn PDF-documenten beschikbaar. Om deze documenten te kunnen lezen, moet bij u Adobe® Reader zijn geïnstalleerd, dat u kunt downloaden op:

www.adobe.com

JavaScript

Voor sommige comfortfuncties op Skil internetpagina's is een browser met geactiveerd JavaScript nodig. Daarom raden wij u aan JavaScript in uw browser te activeren.

Cookies

Sommige functies op de Skil-websites vereisen dat cookies zijn geactiveerd. Daarom raden wij u aan om cookies in uw browser te activeren. Raadpleeg het Data Protection Notice van de Skil Group voor bijkomende informatie over het gebruik van cookies.

Indien u meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken, klik dan op de link "Instellingen cookies" onderaan. Via deze link krijgt u extra informatie over de gebruikte cookies. Bovendien kunt u configureren welke cookies u gebruikt.